Slayt 1

advertisement
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan
Bireylerde Problem Davranışların
Azaltılması
ZEE 307 – OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU
ARŞ. GÖR. AHMET FİDAN
Giriş
•
Problem davranış nedir?
•
•
•
•
Yoğunluk, sıklık ve süresi açısından kültürel normlara uymayan,
bireyin kendisi ve çevresindekiler için zararlı-tehlikeli olan
bireyin toplumsal alanlara ulaşmasını engelleyen
eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkileyen davranışlardır.
Problem davranışlar
• Yinelenen vücut hareketleri ve nesnelerle olan
davranışlar
• Rutinler, ritüeller ve zorlayıcı davranışlar
• Ekolali
• Aynılığı koruma isteği ve buna bağlı tepkiler
• Sınırlı ve olağandışı bağlanma ve ilgiler
• Değişikliklerde ve geçişlerde ortaya çıkanlar
• Kendine zarar verici davranışlar
• Saldırgan davranışlar
• Öfke nöbetleri
Problem davranışların etkileri
 Kendine zarar verme
 Başkasına zarar verme
 Nesnelere zarar verme
 Diğer kişilerde kaygı
 Sosyal kabul için engel ve izolasyon
 Eğitsel müdahale ve sonuçlarını etkileme
 Olumsuz pekiştirme
 Kısır döngü
Problem davranışlar
Öğrenilmiş
Yetersizliğe
bağlı
Problem davranışların azaltılması
Önleme
Uygun
davranış
artırma
Müdahale
Davranış değiştirme
Müdahale
öncesi
değerlendirme
Davranışın
işlevinin
belirlenmesi
Davranışın
tanımlanması
Davranış değiştirme
Davranışın
tanımlanması
Davranışın
işlevinin
belirlenmesi
Müdahale
öncesi
değerlendirme
• Nasıl tanımlamalıyız?
• Öncelikli davranış, hedef davranış
• İşlevini nasıl belirlemeliyiz?
• İşlevsel değerlendirme ve işlevsel analiz
• Dikkat çekme, bir şey elde etme - Kaçma,
kaçınma - Duyusal uyaran elde etme Ağrıyı/acıyı azaltma
• Davranışla ilgili neleri değerlendirmeliyiz?
• Hangi teknikleri kullanmalıyız?
• Verileri nasıl yorumlamalıyız?
Davranış değiştirme planı hazırlama ve uygulama
 Haftaya …
Davranış planının uygulanması
 Önleyici yöntemler
 Nitelikli öğrenme ortamı





Öncüllerin düzenlenmesi






Beceri öğretimi
İşlevsel iletişim teknikleri
Sosyal beceri öğretimi
Kendini yönetme stratejileri
Uyaranların düzenlenmesi
Uyaran kontrolü
İpuçları
Beceri öğretiminde genel ilkeler
Güdüleme ve güdüleyici işlemler
Sonuçların düzenlenmesi





Tepkiyi durdurma ve yeniden yönlendirme
Pekiştirme - Ayrımlı pekiştirme
Söndürme
Görmezden gelme
Mola
Download