ÖN SÖZ - nobel akademik yayıncılık

advertisement
ÖN SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı’nın içeriği geniş kapsamlı ve dört yıllık lisans eğitiminin tamamını
kapsamaktadır. Bu nedenle “alan eğitimi” kabul edilen konular 1. Kitap olarak basılmıştır.
Modülün devamı niteliğindeki “diğer alanlar” ve “siyaset bilimi” olarak kabul edilen dersler ise 2. kitap
olarak yayımlanmıştır. Bu eserde, aşağıdaki dersler bulunmaktadır:
1. Diğer Sosyal Bilim Alanları
a) Sosyal Bilgilerin Temelleri
b) Felsefe
c) Günümüz Dünya Sorunları
d) Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
e) İletişim ve İnsan İlişkileri
f) Sosyoloji
g) Sosyal Proje Geliştirme
h) Ekonomi
i) Sanat ve Estetik
j) Arkeoloji
k) Antropoloji
l) Sosyal Psikoloji
2. Siyaset Bilimi
ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı’na yönelik hazırlanan bu kitapta, yukarıda belirtilen derslerle
ilgili tüm konular ayrıntılı ve özgün bir şekilde ele alınmıştır.
Her ders özgün konu anlatımlarıyla sunulmuş ve metin içinde önemli olan yerler özel olarak vurgulanmıştır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar “Uyarı” ikonu ile belirtilmiştir. Ayrıca kilit bilgiler sunmak için “Önemli”, “Ek
Bilgi” ve “Not” şeklinde ikonlar verilerek okuyucuya yol gösterilmektedir. Son olarak sınavda çıkması muhtemel
konular “Tahmini Sınav Sorusu” olarak belirtilmiştir.
Konu anlatımlarının pekişmesi amacıyla bölüm sonlarına konu testleri konmuş, her bir sorunun çözümü de
bilimsel kaynaklara dayandırılarak açıklanmıştır. Kitapta yer alan sorular; MEB Öğretim Programları ve YÖK
AKTS ders içerikleri doğrultusunda hazırlanmış olup bölümler hâlinde sunulmuştur.
Kitapta sarmal bir yaklaşım gözetilerek giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeylerinde sorular bulunmaktadır.
Özellikle pekiştirme tarzı soruların çözümü için mutlaka konu anlatımları detaylı çalışılmalı, giriş ve geliştirme
bölümünde yer alan soruların çözümleri de ayrıntılı olarak zihinde yapılandırılmalıdır.
Bu kitabın hazırlanmasına anlamlı katkılar sunan Sayın Yıldız ÇAĞLAYAN’a ve mükemmel bir dizgi ile işinin
ehli olduğunu tekrar gösteren, mesleğini bir sanatçı titizliği ile yürüten Sayın Hamide YALÇIN Hanımefendi’ye
teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tüm Nobel Akademik Yayıncılık çalışanlarına ve kitabın geliştirilmesi noktasında
katkı sunan lisans ve yükseklisans öğrencilerime teşekkür ederim.
Tüm öğretmen adaylarına gönülden başarılar dileriz.
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR
iii
Download