Uploaded by fkorkmaz070101

PSİKOLOJİYE GİRİŞ-8 (1)

advertisement
PSİKOLOJİYE GİRİŞÖĞRENME
YRD. DOÇ. DR. CEMALIYE DIREKTÖR
Öğrenme

Öğrenme yaşantı ve tekrarlar sonucu davranışta meydana gelen nispeten
kalıcı değişikliklerdir.
Davranış Türleri


Doğuştan gelen davranışlar

Refleksler

İçgüdüsel Davranışlar
Sonradan kazanılan edimler (öğrenilmiş davranışlar)
Refleksler

Doğuştan gelir

Ani, basit ve beklenmedik

Uyarıcıya verilen tepkiler
İçgüdüsel Davranış

Belli bir uyarıcıya ihtiyaç duymadan
kendiliğinden ortaya çıkan,

Türün tüm üyelerince aynı şekilde
gözlenen,

Karmaşık yapılardır.
Kral Kelebeği

Yeterli olgunlaşma ve yeterli çevresel uyarıcıların olması, bir davranışın
kazanılmasını sağlar. Bunun yanı sıra öğrenmeyi etkileyen çeşitli faktörler
vardır:

Öğrenen organizma ile ilgili

Öğrenilen malzeme ile ilgili

Öğrenme ortamı ile ilgili
Öğrenenle ilgili faktörler

Türe özgü hazır oluş

Genel uyarılmışlık hali

Önceki öğrenmeler

Zeka

Yaş

Dikkat
Klasik Koşullanma-Pavlov
Terimler

Nötr Uyarıcı

Koşulsuz Uyarıcı

Koşulsuz Tepki

Koşullu Uyarıcı

Koşullu Tepki
Koşullanmanın İlkeleri

Bitişiklik

Habercilik
Fobiler
Edimsel Koşullanma-Skinner

Bir davranışın sonucu, onun tekrarlanma olasılığını artırır. Organizma Klasik
koşullanmanın söz ettiği gibi pasif değildir, aktif bir şekilde kendi öğrenme
sürecine katılır.

İki tür davranış bulunur:

Tepkisel davranış

Edimsel davranış
Terimler



Pekiştireç

Birincil

İkincil

Sosyal

Etkinlik

Simgesel
Pekiştirme

Olumlu Pekiştirme

Olumsuz Pekiştirme
Ceza

Olumlu Ceza

Olumsuz Ceza
Batıl Davranış
40 kere söylersek olur mu?
Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı-Bandura

İnsanlar çevrelerinde gözlemledikleri davranışları kendi repertuarlarına
ekleme becerisine sahiptirler.

Davranış, amaca dönüktür. Her bireyde kendi davranışını düzenleme
kapasitesi vardır.

Pekiştirme ve cezanın davranış üzerinde dolaylı etkisi vardır.
Terimler

Dolaylı Pekiştirme

Dolaylı Ceza

Dolaylı Duygusallık
Şiddet şiddetti doğurur mu?
Modelin Özellikleri

Yaş

Cinsiyet

Benzerlik

Statü
Karşılıklı Belirleyicilik
Birey
Davranış
Çevre
Öğrenme-Algı-Gestalt Kuramı
İnsanlar gördüklerini nasıl algılar?

İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak
algılarlar.

İnsanlar çevrelerini düzen içinde
görürler.

Davranış, kişinin karşılaştığı durumu
algılamasına ve durumu kendi
amaçları açısından yorumlamasına
bağlıdır.

Herhangi bir durumun veya konunun
öğeleri birbiri ile ilgilidir ve bunlar bir
bütünlük içinde algılanırlar.
Algı Yasaları

Şekil-zemin ilişkisi

Yakınlık

Benzerlik

Tamamlama

Basitlik
Eureka! Eureka! (İçgörüsel Öğrenme)
Download