OSB`li Bireylerin Öncül ve Sonuç Düzenlemelerine Dayalı Problem

advertisement
ÇALIŞTAY 3
OSB’li Bireylerin Öncülve Sonuç Düzenlemelerine Dayalı Problem
Davranışlarının Yönetimi
Doç. Dr. Sezgin Vuran
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Deniz Onur
Anadolu Otizm Vakfı
Amaç: Bu çalıştaya katılan kişiler otizmli bireylerde;
Bir davranışın problem davranış kabul edilebilmesi için gerekli ölçütler,
Problem davranışların işlevleri,
Birey problem davranış sergilemeden önce kullanılabilecek uygulamalar,
Problem davranış sergilediği sırada kullanılabilecek uygulamalar,
Problem davranış sergiledikten sonra kullanılabilecek uygulamalar,
Problem davranışların önlenmesi-azaltılmasında aile-öğretmen işbirliği,
Problem davranışların önlenmesi ve azaltılmasında kayıt tutma
konularında bilgi sahibi olacaklardır.
İÇERİK VE KONULAR:
Problem davranışın tanımı
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde sık ve seyrek görülen problem
davranışlar
Problem davranışların işlevleri
Öncül Düzenlemeleri
- İşbirliği yapmama
- Öfke
- Yineleyici (sterotipik) davranışlar
- Kendine zarar verme
Sonuç Düzenlemeleri
Pekiştirme temelli uygulamalar
-Ayrımlı pekiştirme
-Sönme
Ceza Temelli Uygulamalar
-Tepkinin bedeli
-Mola
-Onarıcı aşırı düzeltme
-Olumlu alıştırmalarla aşırı düzeltme
Hedef Kitle: OSB’li bireylerle çalışan uygulamacılar ve ebeveynler.
Süre: 5 Saat
Kontenjan : 30 kişi
Ücret: 200 TL
Download