ELEKTROKARDİYOGRAFİ

advertisement
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
PINAR ERÇATIM
Meslek Esasları Ders Öğrt.
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
EKG; kalbin elektrikli aktivitesinin vücut
yüzeyinden elektrotlar yardımıyla
toplanarak bir kayıt cihazı yardımıyla
grafik olarak kaydedilmesidir.
 Dalgalar arasındaki elektrokardiyogram
parçasına SEGMENT,bir dalganın
başlangıcı ile diğer dalganın başlangıcı
arasındaki mesafeya de İNTERVAL denir
Eğer;
Depolarizasyon dalgası pozitif bir elektroda doğru ilerliyorsa,
pozitif; uzaklaşıyorsa, negatif bir potansiyel kaydedilir.
Repolarizasyon dalgası pozitif elektroda doğru yaklaşıyorsa,
negatif; uzaklaşıyorsa, pozitif bir potansiyel oluşturur.
Herhangi bir andaki toplam elektriksel aktivite, doğrultusu ve
büyüklüğü olan bir vektör gibi düşünülebilir.
Depolarizasyon/Repolarizasyon &
EKG deki değişimler
 Kalp normalde sinüs düğümün kontrolunde
çalışır. Buradan çıkan uyarılar sağ atriyuma
geçer ve her iki atriyuma yayılarak
atriyumları depolarize eder.
Atriyum
depolarizasyonu
 Uyarı atriyoventriküler düğümden geçer.
AV ileti
 His hüzmesi ve purkinje lifleri aracılığıyla
ventriküler kasına doğru bir yol izler ve
normal döngü bu şekilde devam eder.
Septumun soldan sağa
depolarizasyonu
Ventrikül
depolarizasyonu
Posterobazal kısımların
depolarizasyonu
Ventrikül
repolarizasyonu
 Sinüs düğümünde ya da uyarının iletilme
yolu ve iletim hızında bir problem olduğunda
latent odaklar(atrioventriküler düğüm-AV
nod,his düğümü,purkinje lifleri),kendi
kendilerine uyarı çıkararak devreye girerler.
Sonuç olarak kalbin normal ritmi bozulur ve
aritmiler ortaya çıkar.
 Kalbin çalışmasında iki temel an
vardır.bunlardan biri kalp kasının gevşediği
ve kalbe kanın dolduğu diyastol,öbürüde
kalp kasının dolan kanı pompalamak üzere
kasıldığı sistoldür. Bu iki temel olay birbirini
izleyerek kalp atım çevrimini oluşturur.
Normal elektrokardiyogram
Kaydedilen aktiviteler
•
•
•
•
Atriyal depolarizasyon – P dalgası
Atriyal repolarizasyon – PR segmenti
Ventriküler depolarizasyon – QRS kompleksi
Ventriküler repolarizasyon – ST segmenti, T
dalgası ve (varsa) U dalgası
 Normal bir EKG anormal bir EKG’den
kolaylıkla ayırt edilebilir. Hiçbir akımın
kaydedilmediği durumlarda aygıt düz bir
çizgi çizer;buna izoelektrik çizgi denir.
_
+
Toplam
elektriksel
vektör
Elektrokardiyografi cihazının
özellikleri
Kullanıldıkları yerlere göre bir takım
farklılıklar göstermekle birlikte genel
nitelikleri birbirine benzer.
EKG cihazları şu şekilde gruplandırılır:
a.Elektrokardiyografi kaydediciler
b.EKG izleme cihazları
 Örneğin operasyon sırasında hastanın
sürekli izlendiği ve zaman kaydedicisi
devreye sokularak bazı gözlemlerin
kaydedildiği cihazlar,yoğun bakım
odalarında merkezi bir kaydedici ile izlenen
bir hastanın EKG’sini anında kaydeden
sistemler gibi.
EKG’nin klinikte kullanım alanları
 Kalbin işlevinin değerlendirilmesinde
 Kalbin ritim ve iletim bozukluklarının
belirlenmesinde
 Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı
konulmasında
 Kalp duvarında kalınlaşma ve kalp
boşluklarında genişleme bulgularının
saptanmasında
 Elektronik kalp pilinin işlevlerinin
değerlendirilmesinde
 Bazı kalp ilaçlarının etkileri,elektrolit
dengesizliğinde (özellikle serum potasyum
dengesizliği)
 Kalp dışı hastalıkların kalbe etkilerinin
araştırılmasında kullanılmaktadır.
EKG ‘NİN YERLEŞTİRİLMESİ
Yerleştirildikleri bölgelere göre elektrotların
renkleri farklıdır.
Sağ el bileği:kırmızı
Sol el bileği:sarı
Sağ ayak bileği:siyah
Sol ayak bileği:yeşil
V1: Pozitif elektrot ,sternumun
sağ 4. interkostal aralık ile
kesiştiği yere yerleştirilir.
V2: Pozitif elektrot ,sternumun
sol 4. interkostal aralık ile
kesiştiği yere yerleştirilir.
V3: V2 ile V4 arasına
yerleştirilir.
V4: Pozitif elektrot ,sol
midklavikuler hattın 5.
interkostal aralık ile kesiştiği
yere yerleştirilir.
V5: Pozitif elektrot ,ön koltuk
çizgisinin 5. interkostal aralık
ile kesiştiği yere yerleştirilir.
V6: Pozitif elektrot ,arka koltuk
çizgisinin 5. interkostal aralık
ile kesiştiği yere yerleştirilir .
EKG ÇEKİMİ
a) Hastanın rahat bir şekilde uzanması ve gevşemesi
sağlanır.
b) Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot
yerlerine jel sürülmeli,
c) Ekstremite elektrotları kollarda el bileklerinin iç
kısmına, bacaklarda ise ayak bileklerinin iç kısmına
yerleştirilir.
Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot kesik
olan bölümün üst tarafına yerleştirilir.
d) Standart çekilen bir EKG’de çekim hızı 25mm/s olarak
ayarlanır.
e) Standart çekilen bir EKG’de dalga boyu 1Mv dir.
f) Göğüs derivasyonları uygun yerleştilir.
g)Çekimi durdurmak için cihazın stop düğmesine ve cihazı
kapatmak için açma kapama tuşuna basılarak kapatılır.
h) hasta üzerinde kablo ve elektrotlar
çıkarılır.
j) hastanın el ve ayak bilekleri kağıt havlu ile
temizlenir.
k) Yazdırılan EKG kağıdı kopartılıp,sol üst
köşesine hastanın adı-soyadı,tarih ve
çekilen saat yazılır.
l) eller yıkanır ve işlem kaydedilir.
EFORLU EKG
 Efor testi, kalp yükünü giderek artıracak
şekilde egzersiz yapılırken, EKG'nin sürekli
izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması
olarak özetlenebilir. Egzersiz "treadmill" adı
verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet
üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır
 Hastanın hayati fonksiyonları işleme
başlamadan önce kontrol edilir. Hasta bant
üzerinde normal yürüyüşten koşmaya kadar
değişen ve giderek artan hızlarda EKG
çekirir. Arada ise hayati fonksiyonları kontrol
edilir. Bu normalde 15-20 dakika kadar
sürer.
 Hasta testten 2 saat öncesine kadar bir şey
yiyip içmemelidir. Kullandığı ilaçları
zamanında almalıdır.
 Bu testte;kalp hastalıkları koroner damar
yetersizlikleri,miyokard enfarktüsü,egzersize
bağlı ritim bozukluklarının tespitinde ve 40
yaş sonrası rutin kontrollerde uygulanır.
EFORSUZ EKG
 Bu EKG normal EKG de olduğu gibidir.
Hasta dinlenme halinde,EKG masasında
veya yatağında alınan EKG şeklidir.
EKG Cihazının Temizliği ve
Bakımı
 Cihaz Temizliği:Temizleme işleminden önce
cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir. Suyla
ıslatılmış pamuklu bezle temizlenmelidir.
Deterjan, eritici ve organik çözücü (tiner,
benzin, alkol vb.)madde kullanılmamalıdır.
 Hasta Kablosu ve Elektrotların
Temizliği:Suyla temas ettirilmemelidir. Islak
bezle temizlenmelidir. Temizleme sonunda
kuru bezle silinmelidir. Elektrotlar üzerinde
çizik oluşmamalıdır. Bu yanlış ölçümlere
sebep olabilir.
 Hasta ile temas eden kısımların
temizliğinde, mikrobiyolojik risklere karşı
koruyucu tedbirlerinizi alınız.
 Yazıcı ve Termal Kafanın Temizliği:
Yazıcının mekanik aksamı ve dişlileri kontak
sprey kullanılarak temizlenmelidir.
 Termal kafa temizlemeden önce soğuk
olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak hâlde
termal kafa zarar görebilir. Termal kafanın
temizliğinde özel temizleyiciler
kullanılmalıdır.
 EKG Cihazının Bakımı:Hastanelerde
periyodik aralıklarla bu cihazların günlük ve
haftalık bakımlarını yapabilecek bir EKG
teknisyeni veya tıbbı cihaz bakım teknisyeni
bulunmaktadır.
EKG DAİMA KLİNİK
BULGULARIN IŞIĞINDA
DEĞERLENDİRİLMELİDİR
www.smlogretmenleri.com
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…..
Download