İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AĞ

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AĞ KULLANIM TALİMATI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: İÜ/BİDB / TL-003
: 30.11.16
: 00
:
:1/4
1. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulamasından Ağ Yönetim Hizmetleri Personeli ve tüm İstanbul Üniversitesi
internet ağı kullanıcıları sorumludur.
2. TANIMLAR
İÜ: İstanbul Üniversitesi
BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İÜ/NET: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Ağı
3. UYGULAMA
Bilgi iletişiminin sağlıklı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması için
tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uymaları gerekmektedir.
Kullanım kuralları beş ana başlıkta belirtilmiştir:
 Genel internet hizmeti kullanım kuralları
 Sunucu kullanım kuralları
 E-posta Kullanım kuralları
 Yurtlar Ağ kullanım kuralları
 Kablosuz Ağ Kullanım kuralları
Genel İnternet Hizmeti Kullanım Kuralları





Üniversitemizin bilgisayar ağı (İÜNet), Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden sınırlı
kaynaklarla internet hizmeti almaktadır ve akademik, idari, eğitim ile araştırma birincil
amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman
diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma)
yerine getirmelerine engel olmamalıdır.
Peer-to-peer dosya paylaşım programları, film, lisanssız yazılımlar telif haklarını ihlal
etmekle kalmayıp yüksek bant genişliği tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve
trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu sebeple bu tür yazılımlar bulundurulmamalı ve
dağıtımı yapılmamalıdır.
Telif hakları yasasına aykırı olarak dosya transferi, kopyalanması ve dağıtımı
yapılmamalıdır.
Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.
Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da
üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi
HAZIRLAYAN
GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL
ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU
BİRİM
KALİTE TEMSİLCİSİ
KALİTE
KOORDİNATÖRÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AĞ KULLANIM TALİMATI















Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: İÜ/BİDB / TL-003
: 30.11.16
: 00
:
:2/4
tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, proxy, relay, IP sharer, NAT vb.)
yasaktır.
Kullanıcılar ağ kaynağına veya servisine saldırı amaçlı (DOS saldırısı, port/network
taraması, paket dinleme vb. uygulamalar ile) zarar verecek girişimlerde bulunmamalıdır.
Kullanıcılar İÜ/NET hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (switch’ler, kablolar, duvar
prizlerine, v.b) hiç bir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler.
Kullanıcılar BİDB’nın bilgisi olmadan ağa switch, hub, modem veya kablosuz erişim cihazı
(Access point) dâhil edemezler.
Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kuraldışı
işlemlerden sorumludur. Bu kural dışı işlemler:
Ağ taraması yapmak,
Kablosuz cihaz üzerinden IP dağıtmak (DHCP),
Yetkisiz Proxy kurulumu,
P2P yazılımlar kullanmak,
Hacking Tool ve buna benzer yazılımları kullanmak ve üçüncü kişileri bundan
yararlandırmak,
Bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü kural
dışı hareketlerden birinci derecede sorumludur.
Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları kişisel cihazlarına (notebook, tablet, akıllı telefon vb.)
lisanslı bir antivirüs programı yüklemek, işletim sistemi ve içindeki programların yamalarını
yapmakla yükümlüdürler.
Kullanıcılar, kurumun sağladığı bilgisayarlarda İstanbul Üniversitesi’nin lisanslı antivirüs
yazılımını kullanmak zorundadırlar.
Mecbur kalınmadıkça bilgisayarlar ağda paylaşıma açılmamalıdır. Eğer açılması gerekliyse,
“Parola Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL-006)” uyarınca bir parola ile korunmaya
alınmalıdır.
Web sitelerinden virüs bulaşmasına engel olmak için Internet Explorer, Firefox, vb.
tarayıcıların güvenlik ayarları orta düzeyin üzerinde tutulmalıdır.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren akademik ve idari birimler ile İstanbul
Üniversitesi bilişim kaynakları kullanıcılarının 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat
çerçevesinde uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemek amacıyla “İÜ Yerel Alan Ağında
5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar Talimatı (İÜ/BİDB/TL-005)”
dokümanı hazırlanmıştır.
Sunucu Kullanım Kuralları


İstanbul Üniversitesi’nin sahip olduğu sunucularının temel kullanım kuralları için “Sunucu
Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL-001)” hazırlanmıştır.
Sunucu kurmak ve yönetmek isteyen tüm birimlerin, BİDB web adresinde yer alan “Sunucu
Yönetim Talep Formu (İÜ/BİDB/FR-001)”nu eksiksiz doldurarak BİDB’na başvurmaları
gereklidir.
HAZIRLAYAN
GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL
ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU
BİRİM
KALİTE TEMSİLCİSİ
KALİTE
KOORDİNATÖRÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AĞ KULLANIM TALİMATI


Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: İÜ/BİDB / TL-003
: 30.11.16
: 00
:
:3/4
Web sayfalarını Üniversitemiz web sunucusunda yayınlamak isteyen tüm birimlerin, BİDB
web adresinde yer alan “Web Alanı Talep Formu (İÜ/BİDB/FR-004)”nu eksiksiz doldurarak
BİDB’na başvurmaları gereklidir.
İstanbul Üniversitesi idari ve akademik birimlerine ait web sayfalarının ve web alanlarının
belirli kurallar çerçevesinde kullanılması amacıyla “Web Alanı Kullanım Talimatı
(İÜ/BİDB/TL-007)” hazırlanmıştır.
E-posta Kullanım Kuralları

E-posta kullanırken uyulması gereken kurallar “E-posta Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL008)” içerisinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Yurtlar Ağ kullanım kuralları

İstanbul Üniversitesinin yönetiminde olan öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin internet
erişiminde ve yerel ağ kullanımında uymaları gereken kurallar “Yurtlar Ağ Kullanım
Talimatı (İÜ/BİDB/TL-004)” belirtilmiştir.
Kablosuz Ağ Kullanım kuralları








Üniversitemizde kablosuz ağ altyapısında eduroam, IU_Guest, IU_Net hizmeti verilmektedir.
eduroam (EDUcation ROAMing), kullanıcıların misafir olarak gittikleri diğer kurumlarda da
kolaylıkla internete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş radius tabanlı bir kimlik doğrulama
altyapısıdır.
Eduroam hizmetinde e-posta kullanıcı adı ve parolaları kullanılmaktadır.
Kullanıcıların kendilerine ait kullanıcı adı ve parola bilgilerini üçüncü şahıslara
kullandırmaları ve paylaşmaları yasaktır.
Kablosuz ağ kullanımında uyulması gereken genel kurallar Genel internet hizmeti kullanım
kuralları maddesinde açıklanmıştır.
IU_Guest kablosuz internet hizmeti kütüphane, kongre merkezlerinde ve Rektörlük
Salonlarında misafir kullanıcılara sunulmaktadır.
IU_Guest ağı seçildikten sonra internet tarayıcı sayfası açılarak gelen form üzerinde TC
Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Yılı, Cep Telefonu Numarası ile kayıt yaptırılarak Cep
Telefonuna gönderilen şifre ile internete bağlanabilirler.
IU_Net kablosuz internet hizmeti, EBYS üzerinden resmi yazı ile başvuru yapan birim için
yazıda belirtilen tarihler arasında açık olacak şekilde kablosuz internet ağı yayını
yapılmaktadır.
HAZIRLAYAN
GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL
ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU
BİRİM
KALİTE TEMSİLCİSİ
KALİTE
KOORDİNATÖRÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AĞ KULLANIM TALİMATI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: İÜ/BİDB / TL-003
: 30.11.16
: 00
:
:4/4
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi
(http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/basvuru/politika.pdf)





Yurtlar Ağ Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL-004)
İÜ Yerel Alan Ağında 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar Talimatı
(İÜ/BİDB/TL-005)
Parola Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL-006)
Web Alanı Kullanım Talimatı (İÜ/BİDB/TL-007)
E-posta Kullanım Talimatı İÜ/(BİDB/TL-008)


Sunucu Yönetim Talep Formu (İÜ/BİDB/FR-001)
Web Alanı Talep Formu (İÜ/BİDB/FR-004)
5. REVİZYON TAKİP
REVİZYON NO
TARİH
AÇIKLAMA
HAZIRLAYAN
GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL
ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU
BİRİM
KALİTE TEMSİLCİSİ
KALİTE
KOORDİNATÖRÜ
Download