Viroloji

advertisement
Güvenli İnokulasyon
Viruslu materyalin inokule edileceği
hayvan sağlıklı ve hassas olmalı
 İnokulasyon materyali uygun, steril olmalı
 Kontrol grubu bulundurulmalı
 Uygun yolla inokule edilmeli

Deneme Hayvanlarına İnokulasyon
Deriye inokulasyon
 Deri altına
 Oral enfeksiyon
 Anal enfeksiyon
 İntranasal enf
 İntratracheal enf
 İnhalasyon

Konjunktival enf
 Korneal enf
 İntramuskuler enj
 İntraperitoneal enj
 İntravenöz enj
 İntrakardial enj
 İntracerebral enj

Üretilme şekillerine göre
Stationer Hücre
kültürleri
 Süspanse hücre
kültürleri

Hücre kültürü çeşitleri
Primer kültür
 Subkültür
 Devamlı hücre kültürleri
 Diploid hücre kültürü
 Fibroblast hücre kültürü

Donörlerin genç olması (Fötal doku eniyisi)
 Doneörlerin sağlıklı olması
 Organ ve dokular üzerinde patolojik lezyon
olmaması
 Organ ve dokuların dondurulmamış olması
 Transport sırasında kimyasal
kullanılmaması

Download