x 6 12 + + − = − − − − − 2. x 3 4 a + − = 4,0 − 4,2 − 2,4 0,4 4,4

advertisement
12 denklemini sağlayan x gerçek
1. x + 4 + x − 6 =
4. − 2 < x < 3 olmak üzere 2x − 6 − x − 12 ifadesinin
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
sayılarının çarpımı kaçtır?
A) −40
B) −35
C) −24
D) −12
A) − x + 12
E) −6
B) x − 6
D) 3x+6
5.
2.
x+3 −4 =
a denklemini sağlayan dört farklı
x gerçek sayısı olduğuna göre a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) [ −4,0]
B) ( −4,2 )
C) ( 2,4 )
E) 3x+18
x − 7 =7 − x
x+3 =x+3
olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
A) 7
E) [ −4,4]
D) ( 0,4 )
C) x+6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
6. b < 0 < a olmak üzere
3.
A = x + 2 + x − 1 + x − 4 ifadesinin alabileceği en
küçük değer kaçtır?
4b2 − 4ab + a2 − a2 + 4b2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) −4b
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
B) −2a
C) 0
D) 2a
E) 4b
7. x − 4 − x + 1 + 1 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi
10. x bir gerçek sayı olmak üzere x − 2 − x + 8 ifa-
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ( −∞, −1)
B) ( −∞,2 )
D) ( 2,4 )
C) ( −1,4 )
11.
Sayı doğrusu üzerinde a sayısının b sayısına
a
uzaklığı 2a - 3b birim olduğuna göre
nedir?
b
4
B)
1
2
A) 10
E) ( 2,∞ )
8. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılardır.
A) 1
desinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
C) 1
D) 2
B) 13
C) 16
D) 19
E) 21
16
> 4 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının
x−4
toplamı kaçtır?
A) 20
B) 24
C) 28
D) 32
E) 36
E) 4
12. 2x − 4 = 4x − 2 denkleminin çözüm kümesi
− 3 5 ve b =
+ 2 9 olduğuna göre a ⋅ b ’nın
9. a =
alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) −88
B) −77
C) −56
D) −22
nedir?
B) {−1}
A) ∅
E) −14
D) {−1,0}
C) {1}
E) {−1,1}
Download