Uploaded by User13166

Köklü-Sayılar-2-16-Z-x

advertisement
Testin
Çözümü
Köklü Sayılar - 2 - (16) (Zor Seviye)
matematikchi.net
1.
𝐱 − 𝟏 + 𝐱 + 𝟐 − 𝟐𝐱
𝐢ş𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
𝐱𝟐 − 𝐱 + 𝟏
𝐀)
𝟏
𝟑
𝐁) 𝟏
𝐂)
𝟑
𝟐
𝐃) 𝟐
5.
𝐄) 𝟑
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏 − . 𝟏 − . 𝟏 − … . 𝟏 − = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓
𝟐
𝟑
𝟒
𝐧
𝐢𝐬𝐞 𝐧 𝐤𝐚ç𝐭𝚤𝐫?
𝐀) 𝟑𝟔
𝟑
𝟐
2.
𝟑
𝟑−𝟏
−
𝟑+ 𝟗
𝟑
6. 𝐱 =
𝐢ş𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
𝟑
𝐁) 𝟒𝟐
𝐂) 𝟒𝟗
𝐃) 𝟓𝟔
𝐄) 𝟔𝟒
10.
𝟏𝟏 + 𝟏𝟔
𝐲 = 𝟏𝟑 + 𝟏𝟒
𝟔
𝐀) 𝟏
𝟑
𝐁) 𝟑
𝐂) 𝟑
𝐃) 𝟑
𝐄) 𝟑
𝐳 = 𝟏𝟓 + 𝟏𝟐
𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐠ö𝐫𝐞 𝐱, 𝐲, 𝐳 𝐧𝐢𝐧 𝐝𝐨ğ𝐫𝐮 𝐬ı𝐫𝐚𝐥𝐚𝐧ışı 𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢𝐬𝐢𝐝𝐢𝐫?
𝐀) 𝐱 < 𝐲 < 𝐳
𝐁) 𝒛 < 𝒚 < 𝐱
𝐃) 𝐱 < 𝐳 < 𝐲
𝟏
3. 𝐚 = 𝟑−𝟐
𝟏
𝟏
𝐛 = 𝟒−𝟑
7.
𝐜 = 𝟕−𝟒
𝐀=
𝟐 𝟑−𝟐
𝐂) 𝐲 < 𝐳 < 𝐱
𝐄) 𝐳 < 𝐱 < 𝐲
11.
𝐢𝐬𝐞
𝟕+ 𝟓
𝐚, 𝐛, 𝐜 𝐧𝐢𝐧 𝐝𝐨ğ𝐫𝐮 𝐬𝚤𝐫𝐚𝐥𝐚𝐧𝚤ş𝚤 𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢 ş𝚤𝐤𝐭𝐚 𝐝𝐨ğ𝐫𝐮
𝟕− 𝟓
𝐯𝐞𝐫𝐢𝐥𝐦𝐢ş𝐭𝐢𝐫?
𝐀) 𝐚 < 𝐛 < 𝐜
𝟑+𝟏
𝐁) 𝐜 < 𝐚 < 𝐛
𝐃) 𝐜 < 𝐛 < 𝐚
4. 𝟔 − 𝟐 + 𝟑 − 𝟐
𝐂) 𝐛 < 𝐜 < 𝐚
𝐄) 𝐚 < 𝐜 < 𝐛
𝟓
+ −𝟏
𝐢ş𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
𝟓 − 𝟐𝟒
𝐀) 𝟏
𝐁)
𝟐
𝟐
𝐀)
𝐂) 𝟐
𝐃) 𝟑
𝐄) 𝟑 + 𝟏
8.
𝐀
𝟐
𝐁) 𝐀
𝐂) 𝟐𝐀
𝐀)
𝟒
𝟑𝟓
𝐁)
𝐃) 𝐀 + 𝟐
𝐄) 𝟒𝐀
12.
𝟗 𝟐𝟓 𝟔
+
−
𝟐𝟓 𝟒𝟗 𝟕
Daha Fazla Test ve Konu Anlatımı için
B A E C
𝐢𝐟𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐧𝐢𝐧 𝐀 𝐜𝐢𝐧𝐬𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐞ğ𝐞𝐫𝐢 𝐤𝐚ç𝐭𝚤𝐫?
𝐢ş𝐥𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐮𝐜𝐮 𝐤𝐚ç𝐭𝚤𝐫?
𝟑
𝟐𝟓
𝐂)
𝟓
𝟒𝟏
𝐃)
matematikchi.net
E D A A
𝟔
𝟐𝟗
𝐄)
𝟕
𝟒𝟎
Köklü Sayılar - 2 - (16) (Zor Seviye)
matematikchi.net
et
9.
𝟐𝐧 − 𝟐 𝐧𝟐 − 𝟏𝟔 = 𝟐
10.
𝐀) 𝟏
𝐁) 𝟐
𝟑
𝟑
13.
𝐢𝐬𝐞 𝐧 𝐤𝐚ç𝐭ı𝐫?
𝐂) 𝟑
𝐚+𝟓− 𝐚+𝟏=𝟏
𝐃) 𝟒
𝟑 𝐢𝐥𝐞
𝐀) 𝟏
𝐄) 𝟓
𝐢𝐬𝐞 𝐚 𝐧𝚤𝐧 𝐚𝐥𝐚𝐜𝐚ğ𝚤
𝟑
𝐁) 𝟐
𝟏
14.
𝟖
𝟏𝟎 𝐚𝐫𝐚𝐬ı𝐧𝐝𝐚 𝐤𝐚ç 𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐭𝐚𝐦𝐬𝐚𝐲ı 𝐯𝐚𝐫𝐝ı𝐫?
𝟐+𝟏
.𝟒
𝐂) 𝟑
𝟏
𝟐+𝟏
.
𝟏
𝟐+𝟏
𝐃) 𝟒
+𝟏=
𝐄) 𝟓
𝒙∶
𝒙∶ 𝒙
𝐝𝐞ğ𝐞𝐫𝐥𝐞𝐫 ç𝐚𝐫𝐩𝚤𝐦𝚤 𝐤𝐚ç𝐭𝚤𝐫?
𝐝𝐞𝐧𝐤𝐥𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐚ğ𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐱 𝐝𝐞ğ𝐞𝐫𝐢 𝐤𝐚ç𝐭ı𝐫?
𝐀) 𝟏
𝐁) 𝟐
𝐂) 𝟑
𝐃) 𝟒
𝐄) 𝟓
𝐀) 𝟏
11. 𝐚 𝐚𝐬𝐚𝐥, 𝐛 𝐝𝐨ğ𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐲𝚤 𝐨𝐥𝐦𝐚𝐤 ü𝐳𝐞𝐫𝐞
𝐚 + 𝟖𝟏 = 𝐛
15.
12.
𝟔
𝐁) 𝟏𝟗
𝟑+ 𝟖.
𝟑
𝟑
= 𝟏𝟎
𝐱
𝐢𝐬𝐞
𝐂) 𝟐
𝐃) 𝟐 𝟐
𝐄) 𝟒
𝐱 − 𝟑 𝐱 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
ş𝐚𝐫𝐭ı𝐧ı 𝐬𝐚ğ𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐤üçü𝐤 𝐚 𝐝𝐨ğ𝐚𝐥
𝐬𝐚𝐲ı𝐬ı 𝐤𝐚ç𝐭ı𝐫?
𝐀) 𝟎
𝐱−
𝐁) 𝟐
𝟐−𝟏
𝐀) 𝟏
𝐂) 𝟒𝟎
𝐃) 𝟔𝟑
𝐁) 𝟐
𝐂) 𝟐
𝐃) 𝟐 𝟑
𝐄) 𝟒
𝐄) 𝟖𝟐
𝐢ş𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
16. 𝐱 + 𝐲 + 𝐳 = 𝟗
𝐱 𝟐 + 𝟒 + 𝐲 𝟐 + 𝟏𝟔 + 𝐳 𝟐 + 𝟑𝟔 𝐤𝐚ç𝐚 𝐞ş𝐢𝐭𝐭𝐢𝐫?
𝐀) 𝟏
𝟑
𝐁) 𝟐
𝐂) 𝟐
𝐃) 𝟑
𝐄) 𝟑 + 𝟐
𝐀) 𝟕𝟕
Daha Fazla Test ve Konu Anlatımı için
E D B A
𝐁) 𝟖
𝐂) 𝟑 𝟏𝟏
matematikchi.net
B C A E
𝐃) 𝟏𝟐
𝐄) 𝟏𝟓
Download