Denklem ve Eşitsizlikler - 1

advertisement
KAZ
AN
SINIF
M
IM
3
KAVRAMA
ST
TE
9.
TEST
Denklem ve Eşitsizlikler - 1
1. -2
–2
4. - 3x - 4 # 3x - 16 1 - 2x + 24 eşitsizliğinin gerçek
sayılar kümesindeki çözüm aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
3
Yukarıdaki sayı doğrusunda koyu çizgiyle gösterilen aralıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 7- 2, 6 i B) 7- 2, 8A D) 72, 8 i A) 2 sayısı ve 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi
olan sayı bu aralıktadır.
E) _ 2, 8A
C) _ - 2, 6A
B) Bu aralıkta sonsuz tane gerçek sayı vardır.
C)
2 bu aralıkta bulunan irrasyonel bir sayıdır.
D) Bu aralıkta 2 tane negatif tam sayı vardır.
2. a ve b sıfırdan farklı, aynı işaretli birer gerçek sayı ve
a 1 b ’dir.
Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır?
A) 2 $ a 1 2 $ b
B) a + 3 1 b + 3
C) - a 2 - b
2
2
1
D) - a 1 - 1
b
3
3
E) a 1
b
3. A = _- 2, 4A ve B = 71, 5 i olduğuna göre A - B
kümesine karşılık gelen aralık aşağıdakilerden hangisidir?
A) _ - 2, 1A B) _ 1, 4A D) _ - 2, 1 i E) 74, 5 i
Î
C) _ 4, 5 i ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Bu aralıkta 3 tane doğal sayı vardır.
5. 3 - x - 1 = 2x - 7 + x + 6
2
3
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) # 3 - B) % 45 / 17
D) % 51 / 11
C)
Q
E) R
6. x, y ! F, - 2 1 x # 4 ve - 3 1 y 1 5 olduğuna göre
3x - 2y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı
değeri kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 16
D) 12
E) 10
TEST
3
Denklem ve Eşitsizlikler - 1
7. 10. A = " x 3 # x 1 6, x ! R , ve B = " x 5 1 x # 8 , x ! R ,
kümeleri veriliyor.
y
K
4
3
2
1
–3 –2 –1 0
–1
1 2 3 4
Buna göre B - _ A + B i kümesinin elemanlarının
sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
x
L
A)
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde gösterilen K
ve L noktalarının koordinatları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
B)
C)
A) _ - 3, - 4 i ve _ 4, - 1 i
D)
B) _- 3, 4 i ve _ 4, - 1 i
C) _ 3, 4 i ve _ 1, 4 i
8. _ 2a + 5 i x - 3 = 7x - 4 denkleminin çözüm kümesi
boş küme olduğuna göre a kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) _ - 3, 4 i ve _ - 1, 4 i
5
6
8
6
8
3
E)
D) _ 4, 3 i ve _ 4, 1 i
3
5
6
3
8
5
11. x ! R olmak üzere x + 1 # 3 _ 2x + 4 i 1 4 _ x + 5 i
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) # x ; - 2 1 x 1 5, x ! R -
B) # x ; - 2 # x 1 4, x ! R -
C) % x ; - 11 # x 1 4, x ! R /
5
D) % x ; - 11 # x 1 1 , x ! R /
5
2
E) % x ; - 2 1 x 1 1 , x ! R /
2
9. a 2 0 olmak üzere 4b = - 3a ve b = 2c ’dir.
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) a 2 b 2 c C) b 2 c 2 a E) b 2 a 2 c
Adı
B) a 2 c 2 b
D) c 2 b 2 a
:.............................................
12. a, b d R, - 3 # a 1 5 ve - 2 1 b # 4 olduğuna göre
2a - 3b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı
değeri kaçtır?
A) 5
1
2 3
B) 8
4
5
6
C) 11
7 8
D) 15
E) 16
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download