matematik testi

advertisement
8.
SINIF
MATEMATİK TESTİ
1.
3.
35
işleminin sonucu pozitif bir tam sayı olduğuna
x+1
göre x’in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 10
B) 38
C) 44
A
C
D
D
D
1
D) 48
B
B
B
E
F
F
1
3
3
5
5
7
11
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf
farklı bir sayıyı gösterdiğine göre A ve B doğal sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
B) 3
C) 5
D) 7
MEB 2016 - 2017
A) 1
2.
Bir duraktan her x dakikada bir dolmuş ve her y dakikada bir otobüs kalkıyor. Bu duraktan bir dolmuş
ve bir otobüs ilk kez saat 9.00’da birlikte hareket ettikten sonra en erken saat 11.00’de yine birlikte hareket ettiklerine göre x ve y aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 20 ve 30
B) 24 ve 36
C) 15 ve 24
D) 40 ve 80
4.
Alanı 120 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayılar olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetredir?
A) 42
3
B) 46
C) 52
D) 58
8.
1
ve 5c = 1
256
3a = 729, 2 =
olduğuna göre a + b + c kaçtır?
A) –3
B) –2
C) –1
8.
6.
k, l, m ardışık pozitif tam sayılardır.
k < l < m olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A) lm > lk
B)km < lk
C) ml > lk
D) mk < kl
(5.102) + (4.100) + (7.10–3)
7.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 504,007
B) 504,7
C) 540,007
D) 540,07
1
1
1
1
c – m . c – m . c – m .T = c – m
2
2
2
32
olduğuna göre T aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) –0,25
D) 0
MEB 2016 - 2017
b
5.
4
9.
SINIF
a
a
B) –0,125
a
a
a
3 +3 +3 +3 +3 +3
a
15
olduğuna göre a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 0,125
a
=
D) 0,25
6
125
C) 4
D) 5
8.
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)(–23)2 = 64
1
C) (–4–1)2 =
16
13. Aşağıdakilerden hangisi 3216 sayısına eşit değildir?
B) (–3–2)–1 = 9
1
D) (5–1)3 =
125
C) 1
D) 2
MEB 2016 - 2017
B) –1
12.
2
5 .25
125
4
3
1
A) 5
A) 32,16.103
B) 3,216.103
C) 32160.10–1
D) 0,3216.104
14. a.10–8 ile b.1013 birer bilimsel gösterim ve a – b = 7
olduğuna göre a’nın alabileceği kaç tane tam sayı
değeri vardır?
11. 7x+2 = 3y–3 olduğuna göre x + y kaçtır?
A) –2
A) 2
A)
C) 5
B) 4
C) 7
D) 10
15. Aşağıdakilerden hangisi tam kare doğal sayıdır?
işleminin sonucu kaçtır?
B) 1
SINIF
D) 25
5
49 B) 27
C) 49
D)
64
8.
19. Köşegen uzunluğu 11 cm olan bir karenin içine taşmayacak şekilde çizilen bir dairenin çapının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
16. Karekökü tam sayı olmayan üç basamaklı kaç tane
doğal sayı vardır?
A) 878
B) 879
C) 880
SINIF
D) 881
A)
136 B)128 C)
121 D)51
17. a2 = 144 olduğuna göre a’nın alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
B) –1
C) 0
D) 12
MEB 2016 - 2017
A) –12
18. ab iki basamaklı doğal sayıdır.
20.
67 ile 142 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
ab tam kare bir
sayıya eşit olduğuna göre a + b en fazla kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 10
D) 13
MATEMATİK TESTİ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
Download