Uploaded by User12411

AD.FR .09-Kirmizi-Kod-Olay-Bildirim-Formu

advertisement
KIRMIZI KOD BİLDİRİM FORMU
Doküman No: AD.FR.09
Yayın Tarihi: 13.01.2021
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
Yangının Çıktığı Tarih ve Saat:
Yangının Çıktığı Bölüm (yer):
Yangının Başlama Nedeni:
Elektrik
Tabiat olayları
Sıçrama
Diğer…………..
Kaza
Sabotaj
Çevrede Oluşan Olumsuzluklar
Yangın Tüpü
Olay
Yerinde
Söndürme Maddeleri:
Kum
Kullanılan Yangın Dolabı
Su
Diğer
Olay Yerine Gelen/ Takviye ve
Yardımcı Ekipler:
Yangına Müdahale Eden Kişiler
Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Not: Bu formun dolu hali Kalite Yönetim Birimine teslim edilmelidir.
.
İmza
Sayfa No:1/1
KIRMIZI KOD BİLDİRİM FORMU
Doküman No: AD.FR.09
Yayın Tarihi: 13.01.2021
Revizyon No:00
Sayfa No:1/1
Revizyon Tarihi:00
REVİZYON DURUMU
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
AÇIKLAMA
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim
Kalite Yönetim Direktörü
Başhekim
.
Download