Uploaded by User6999

Hasta Tabelası

advertisement
HASTA TABELASI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA /NO
HB.FR.26
01.01.2019
0
-
Sayfa 1/ 2
HASTANIN KİMLİĞİ
Tanı (En Son
Tanı Yazılacak)
ADI:
……………………………………………………………………
Yapılan Ameliyat
….
Hastalık Kod:
Büyük
Orta
Küçük
SOYADI:
Tam iyileşti
Hastalığın Sonu
Kısmen İyileşti:
…………………………………………………………………..
CİNSİYETİ:….……………………
YAŞI:
…………………………..
MESLEĞİ:……………………………………………………….
OTURDUĞU
YERİN
…………………………………...
Hastalık İyile
Yaşamını Yit
Değişiklik yok:
Normal:
Müdahaleli:
ADRESİ:
Doğum
……………………………………………………………………
…………..
İLİ
ODA NO:
:…………………………………
ARŞİV NO:
TEDAVİ YAPAN HEKİM:
DİKKAT…………………………………………………………………………………………Alerji Yapıyor.
(Kırmızı Kalemle Yazılacak)
TEDAVİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER VEYA
VERİLEN İLAÇLAR/DOZU/FORMU/
TARİH
YAPILACAK MÜDAHALE VE
DİYET
VERİLİŞ YOLU
HAZIRLIKLAR
HASTA TABELASI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA /NO
HB.FR.26
01.01.2019
0
-
Sayfa 1/ 2
TARİH
VERİLEN İLAÇLAR/DOZU/FORMU/
TEDAVİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER VEYADİYET
VERİLİŞ YOLU
YAPILACAK MÜDAHALE VE
HAZIRLIKLAR
HASTA TABELASI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA /NO
HB.FR.26
01.01.2019
0
-
Sayfa 1/ 2
Download