Uploaded by wegqw

emresimsek2019215021

advertisement
MİKRO ÖĞRETİM VE DERS ANALİZİ
Kişisel Değerlendirme Raporu
İlk hafta ders anlatacak olduğum konuyu seçmek için MEB’in bize sunmuş olduğu
http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx sitesinden ortaokul sınıf düzeyinde BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI basımını inceledim. Buradan
BT.6.1.3. Dosya Yönetimi konusu seçmeye karar verdim.
Konuya ilişkin ders anlatımımı hazırlamadan önce ilgili konuya ilişkin konu
anlatımlarını, derslerde kullanılan materyalleri ve daha önce 5. 6. Sınıf öğrencisine canlı
olarak ders anlatımında deneyim sahibi olmadığım için bazı öğretmenlerin konuyu anlatış
şekillerini inceledim.
Temel olarak konuya ilişkin bir öğretim programı ve anlatım aşamasında kullanacağım
materyalleri oluşturdum. Materyalleri oluştururken dersin kazanımlarına ulaşmayı
hedefleyen bir yaklaşım sergilemeye çalıştım. İlk hafta ders anlatımımda ders anlatımı öncesi
planlamamı yaptım. Fakat planlamamda atladığım hatalardan birisi dersi öğrencinin derse
katılımı olmayacakmış gibi yani bir canlı ders değil konu anlatım videosu gibi bir planlama
yapmamdan dolayı ders esnasında bize verilen zamanı çok fazla aşmış bulundum. Diğer bir
yaptığım hata ise bir konunun bütün kazanımlarını bir derste öğrencilere kazandırmaya
çalışmak oldu. Bu da dersin anlaşılabilirliğini azalttı ve dersin süresini çok uzattı. Ortaokul
sınıf düzeyindeki öğrenciler için dersi teorik yanında uygulamalı olarak işlemem gerekiyordu.
Kazanımların hepsini bir derste işlediğim için öğrencilere sadece teorik olarak bilgi
sunabildim bu öğrencinin konu hakkında bilgi sahibi olmasına ancak pratikte uygulamasının
zor olacağı bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Ders sonu değerlendirmesinde bu
konular hakkında gerekli geri dönüşleri aldım.
İkinci hafta ders anlatımını verilen süre içerisinde anlatabilmek için ders kazanımlarını
tekrar düzenledim ve planlamamı yaptım. Bu hafta için öğrencilere dersin teorik yanında
uygulamalı olarak anlatmaya çalıştım. Derste teorik bilgiyi verdikten sonra öğrencilerle
birlikte uygulamasını yapmaya çalıştım. Öğrencinin uygulamalı derslerde aktif rol
oynamasının anlamayı ve derse katılımı arttırdığını düşünüyorum. Öğrencilerle genel olarak
yoğun bir iletişim kurmaya özen gösterdim. Ders anlatımımda bol örneklere yer verdim. İlk
hafta ders sonu değerlendirmelerini dikkate alarak bu haftaki ders anlatımında çoğu
problemin çözüldüğünü düşünüyorum. Ders sonunda ilk haftada olduğu gibi
https://learningapps.org/ web 2.0 aracı ile kendi geliştirmiş olduğum etkinlikte öğrencilerin
ders sonu dikkatini çekmeye ve konuyu pekiştirmeye çalıştım. Burada öğrencilerle beraber
konuya ilişkin 2 etkinlik yapmaya çalıştım. Öğrencilerin ders esnasında farklı yerlere
odaklanması, gördükleri farklı bir nesne ya da merak ettikleri konu dışı soruların her derste
olabileceğini hesaplayamadığım için bu haftaki ders anlatımımda da aslında verilen süreyi
biraz aşmış bulundum. Bu konuda kendimi daha fazla geliştirmem gerekli.
EMRE ŞİMŞEK
2019215021
Download