Uploaded by User3745

öğrenci meclis tutanağı

advertisement
12 MART İLKOKULU
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(ŞUBAT)
1-) Öğrenci istek ve ihtiyaçları tespit edildi ve bunlar idareye iletildi.
2-) Öğretmen – öğrenci ilişkilerini ve öğrencilerin kendi aralarındaki arkadaşlık duygularını
geliştirmelerine yardımcı olmak için sınıf içi drama çalışmaları yapıldı.
3-) Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapmak ve bunların
sergilenmelerinde yardımcı olmak amacıyla Sivil Savunma Günü ile ilgili resim ve şiir
yarışmaları düzenlendi.
4-) Okulun eğitim – öğretim ve yönetim kuruluşlarıyla, öğrenciler arasında iş birliği
oluşturmak için öğrencilerle fikir alış-verişinde bulunuldu.
5-) Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına
yardımcı olmak için öğrencilerle istişare toplantıları yapıldı.
Büşra ASLAN
Başkan
Semanur KULECİ
Başkan Yrd
M.Taha SEMERCİ
Üye
Enes ÇİLOĞLU
Üye
Didem Irmak YILCA
Üye
Ali BOZTEMUR
Üye
İ.Osman ULUDAĞ
Danışman Öğretmen
www.egitimhane.com
Download