Uploaded by User5345

90180000407

advertisement
İ
ç
i
n
d
e
k
i
l
e
r
Konu başlıkları
1
TODEV Kimdir ?
2
Amaçları nelerdir ?
3
Otizm nedir ?
4
Projeler
5
Kaynakça
TO D E V k i m d i r ?
Otistik çocuk sahibi anne babalar sorunlarına çözum bulabilmek ve
seslerini duyurabilmek amacı ile 1991 yılında Otizme Sevgiyle
Bilinçli Hizmet Derneği’ni kurmuşlardır. 6 yıl boyunca bu çatı
altında sürdürdükleri çalışmalarını daha kapsamlı ve yaygın hale
01
getirmek için gönüllülerin de katılımıyla 1997 yılında yapı
değişikliğine giderek derneği vakfa dönüştürmüşler ve böylece
TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) kurulmuştur.
1991 yılından beri TODEV, amatör ruhla, otistik bireylerin yararına
faaliyetler düzenlemekte, projeler yürütmektedirler. TODEV, 25 yılı
aşkın bir süre içinde 2 okul, 1 yaşam merkezi açılmasına önayak
olmuş, Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği
yaparak, alanda çalışan eğitimcileri, öğrencileri ve aileleri eğitmek
amacıyla İstanbul Otizm Eğitim Günleri adı etkinlikler
düzenlemiştir. Ülke çapındaki bu etkinlikler otizm konusunda çok
önemli çalışmalara imza atmış değerli bilim insanlarını ağırlamış
ve otizm hakkında farkındalık yaratma görevini sürdürmek için bu
etkinlikleri her yıl gerçekleştirmiştir. Vakıf bu alanlarda
çalışmalarını halen sürdürmektedir.
A m a ç l a r ı n e l e rd i r ?
TODEV şu amaçlarla kurulmuştur:
Otizmin ü lke çapında tanınmasını sağlamak ve halkı bu konuda
02
bilgilendirmek,
Tanı, terapi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmek,
Otistik çocukların eğitilmeleri, desteklenmeleri ve korunmaları için
gerekli kuruluşları oluşturmak,
Otistikler için iş alanları yaratmak,
Otizm konusunda yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları izleyip,
elde edilen bilgileri otistik çocuk aileleri ile paylaşmak.
Ve hizmetleri ?
Otizm nedir ?
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşimde problemler,
görsel, işitsel vb. uyaranlara karşı hassasiyet/ilgisizlik ve
sınırlı ilgi alanları karakterize edilen, hayat boyu etkisini devam
ettiren ve bireyden bireye değişiklik gösteren nörogelişimsel bir
bozukluktur.
03
OSB’nin nedeni kesin şekilde açıklanamamakla birlikte, genetik,
çevresel ve nörolojik faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucu
meydana çıktığı kanıtlanmıştır. OSB belirtileri 2 yaşından itibaren
görülebilmekle beraber, tanı ilerleyen yaşlarda da konabilmektedir.
OSB hayat boyu süren bir durum olmasına rağmen, eğitim ve terapi
ile OSB tanısının kalktığı vakalar bulunmaktadır. Ancak, tanı
kalksa da, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin denklemden
bütünüyle çıkması mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda öne çıkan
otizm ve aşı ilişkisi bilimsel olarak çürütülmüş, çocuklara yapılan
aşıların OSB’ye neden olmadığı kanıtlanmıştır.
P ro j e l e r
Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum, Pendik
Otizmin tanınması, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde
bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik bireylere yönelik bir yatılı
4.1
kurumu hayata geçirmek üzere bir proje başlatmış ve 2009 yılında
Pendik’te 3050 m2’lik bir inşaat ile yaşam merkezi faaliyete
geçmiştir. Mimari projesi Ergün Mimarlık tarafından çizilmiş olan
projede otistik çocukların sosyalleşmekte, dış dünyayla iletişim
kurma konusundaki sorunlarını mimari araçlarla ele almış,
karşılaşma alanlarını maximize eden mekanlar yaratarak, bireylerin
kendileri arasındaki sosyalleşme olanağını arttırılmıştır. TODEV,
ayrıca erişkin otistikler için gündüz bakımı ve rehabilitasyon
üniteleri gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır.
Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Göztepe
TODEV 2000 yılında Kadıköy, Merdivenköy’de Milli Eğitim Bakanlığı ve
Valilik ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Hamit İbrahimiye
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin açılmasını sağlamıştır. TODEV’in
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak oluşturduğu ve kuruluşundan
itibaren desteklediği Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi
(OÇEM), otistik çocukların eğitim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında
toplayan ilk bağımsız OÇEM olması açısından büyük önem taşımaktadır.
Otistik çocuklann ve ailelerinin eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının
4.2
karşılanabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Okulun tamamlanmasında,
okula babasının adı verilen Mahmut İbrahimiye’nin yaptığı maddi bağış
etkili olmuştur. Projenin mimarlığı bağış olarak Mimar Hüseyin Levent
Aksüt, çevre düzenlemesi ise Kadıköy Belediyesi tarafından yapılmıştır.
20.07.1998 tarihinde temeli atılan kurum, 15.08.2000 tarihinde
tamamlanmış ve 09.10.2000 tarihinde eğitim vermeye başlamıştır. Buna
karşılık okul içinde 230 m2 lik bölüm vakfa tahsis edilmiş, o bölümde
vakıf İktisadi İşletmesini kurmuş, rehabilitasyon hizmetleri verilerek,
eğitim faaliyetlerini yürütmüş, bir yandan da elde edilen gelir okulun
eksiklerine harcanmıştır.
Yeni Gündüzlü Bakım Evi Projesi, Istanbul
Geçmişinde sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak 2 Eğitim Merkezi, 1 Yaşam
Merkezi kurulmasında başarıyla öncülük etmiş olan TODEV, bugün yine bilimsel
değerler ve modern yaklaşımlar üzerine kurulu yeni ve kapsamlı bir rehabilitasyon
merkezi kurmak üzere çalışmalar yürütmektedir
Günümüzde en yaygın nörolojik bozukluklardan biri olan otizm son verilere göre
her 68 çocuktan 1’inde görülüyor. Yıllar boyu dünyada ve ülkemizde hızla artan
görülme sıklığının da etkisiyle otizmli çocukların eğitimine ve desteklenmesine
4.3
yönelik adımlar atıldı. Ne yazık ki, aynı şeyi 18 yaş üstü otizmli bireyler için
söylemek mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı 18 yaş üstü otizmli bireylerin
eğitim ve gelişimine yönelik herhangi bir destek vermiyor. Yaşam boyu sürecek
özel bakım ve eğitim ihtiyacı olan bu bireyler, aileleri ve mücadeleleri ile baş
başa kalıyor. Bu proje
-18 yaş üstü otizmli bireylere; yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim,
sosyalleşme, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunma imkanı sağlayan, mutlu ve
iyi zaman geçirecekleri,
– Ailelerine ise; günlük yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli zamanı ve
serbestliği kazandıracak, acil durumlarda akrabalarını emanet edecekleri güvenli
bir ortam yaratmayı amaçlıyor.
5.
Kaynakça
http://todev.org.tr/
Teşekkürler.
Download