Uploaded by dulek708

DEĞERLENDİRME FORMU 1

advertisement
PROJE ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
(Kaynak: TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması)
Öğrencinin Adı Soyadı: Yusuf DÜLEK
Öğrencinin Numarası: 100416012
Proje Adı:
Aşağıda belirtilen kriterler üzerinden 1 zayıf, 5 çok iyi aralığında puanlama yapılacaktır.
Kriterler
1. Araştırma konusunun açıkça tanımlanması, bu konuya nasıl ulaşıldığının belirtilmesi ve
ilgili bilim alanına uygunluğu
2. Proje özetinin anlaşılır biçimde yazılması ve özet içerisinde projenin amacı, kullanılan
yöntem ve işlemler, bulguların başlıcaları, sonuçların başlıcaları ile önerilerin
başlıcalarından bahsedilmiş olması
3. Raporun; proje adı, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynakça
başlıklarının tümünü içermesi ve bu başlıklara ilişkin tatmin edici açıklama yapılmış
olması
4. Projenin giriş bölümünün uygunluğu (yapılmış benzer ve alternatif çalışmaların
özetlenmiş olması ve projenin bu çalışmalardan farkının belirtilmiş olması)
5. Yöntemin ilgili bilim alanına uygun olarak ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde yazılmış olması
6. Projede sonuçları destekleyen veriler/deney sonuçları/ispat/argüman ve
gerekçelerin ilgili alanın bilimsel ölçütleriyle değerlendirilmiş olması
7. Projenin sonuç ve tartışma bölümünün tatmin edici olması, bulguların nesnel olarak
sunulup, önerilere yer verilmesi.
8. Kaynaklar dizininin rehbere uygun olarak oluşturulması, rapor içinde kaynaklara atıfta
bulunulması, kaynakların güncellik düzeyi
9. Projenin ilgili bilim alanındaki literatüre/topluma/ekonomiye katkı sağlaması
10. Projenin başka projeler/çalışmalar doğurma ihtimali (bu projenin devamı niteliğinde, ya
da önerilerde bulunan yeni fikirler ile, ya da benzer yöntemlerin farklı fikirlerde
kullanılabilmesi ile)
11. Projenin genel olarak öğrencilerin bilimsel çalışma kültürü konusunda deneyimlerini
arttırma potansiyeli
12. Proje konusunun özgünlük ve orijinallik derecesi
13. Projenin, çözüme kavuşturulacak sorunda yaratıcılık/özgünlük taşıması
14. Projenin genel olarak öğrencilerin aktif katkısına uygunluğu
15. Projenin genel olarak bilimsel değeri
GENEL PUAN (yukarıda verdiğiniz puanların toplamını yazınız. Yani birinci Soruya 2, ikinci
soruya 5…. onbeşinci soruya 2 puan vermiş olun, bu puanların tümünü toplayın sağdaki
kutucuğa yazın)
Açıklama yapmak isterseniz buraya yazınız:
1
2
3
4
5
Download