Ek-1

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN DTVS EĞİTİMLERİ
VERİLECEKTİR
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; ihracat ve etkinlik
denetimlerine ilişkin izin ve uygunluk işlemlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde elektronik
ortamda ve risk esaslı yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan Dış Ticaret Veri Sistemi’nde
(DTVS) pilot uygulama başlatıldığı ve eğitim konusunda gelen talepler doğrultusunda, Birliğimiz
koordinasyonunda Müsteşarlıklarınca bilgilendirme ve eğitim yapılması düşünüldüğü
belirtilmektedir.
Bu itibarla; bahse konu DTVS ile ilgili bilgilendirme ve eğitim yapılması talebinde
bulunan firmalarımızın DTM’ye iletilmek üzere, ekteki formun doldurularak en geç 19 Mayıs 2011
Perşembe günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
Ayrıca,
DTVS
ile
ilgili
detaylı
http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=DTVSTanim.htm
adresinde
“Uygulamalar” ve “Dış Ticaret Veri Sistemi” aracılığıyla ulaşılması mümkündür.
bilgilere
sırasıyla
**************************************************
2) LİBYA’YA DENİZ SEVKİYATLARI
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız
bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere atıfla, Libya’ya mal taşıyan gemilerin Sirte
Körfezi ve Trablus’ta yer alan limanlara gitmelerinin ve bu limanlardan yükleme ve boşaltma
yapmalarının, bölgede devam eden çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sorununun mevcudiyeti
nedeniyle sakıncalı olduğu, Bingazi ve doğusunda yer alan limanlara ise gemilerle taşıma
yapılmasında halihazırda bir sıkıntı olmadığı belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, herhalükarda Libya’ya sefer yapmayı planlayan ticari gemilerimizin, bu
seyir planlarını, gerekli askeri koordinasyonunun sağlanmasını teminen, Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na önceden bildirmelerinin ve bu ülkedeki limanların durumu
hakkındaki son gelişmelerle ilgili olarak anılan Müsteşarlığın duyurularının yakından takip
edilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
3) GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ TARİFE İNDİRİMİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız
bir yazıda; Pretoria Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atıfla, 8 Nisan 2011 tarihinde Güney
Afrika Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan kanun değişikliği ile
bahse konu ülke tarafından başta otomotiv lastiğinde kullanılan kord bezi (5902.10 altında yer alan )
olmak üzere bazı ürünlerde gümrük vergilerinin sıfırlandığı bildirilmektedir.
**************************************************
4) KOLOMBİYA TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
aldığımız bir yazıda; Kolombiya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nca alınan karar doğrultusunda, adı
geçen ülke tarafından bazı ürünlerin gümrük vergilerinde değişikliğe gidildiği ve söz konusu karar
metni ile tarife değişikliğine gidilen ürünlerin listesi ile yeni vergi oranlarına, anılan Bakanlığın
aşağıda belirtilen internet adresinden erişilebilineceği belirtilmektedir.
Kolombiya Tarife Değişikliği:
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/normatividad/decretos/2011/decreto-492-2011.pdf
**************************************************
5) İNGİLİZ TEKSTİL FİRMASI “MOTHERCARE” 121
MAĞAZASINI SATIŞA ÇIKARIYOR
Londra Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir örneği ekli bir yazıya istinaden Dış Ticaret
Müsteşarlığı’ndan aldığımız yazıda; “Mothercare” adlı İngiliz tekstil firmasının 2011 yılı içerisinde
toplam 121 mağazasını satışa çıkarabileceğini açıkladığı belirtilmektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
6) LİBYA'DAKİ DURUM VE TÜRK YATIRIMCILARIN HUKUKİ
MENFAATLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞTAY
DAVETİ
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
aldığımız bir yazıda; anılan üniversitenin Hukuk Fakültesi tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde saat
13:00’te İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde “Libya’daki Durum ve Türk
Yatırımcıların Hukuki Menfaatlerinin Korunması” konulu bir çalıştay düzenleneceği
bildirilmektedir.
Söz konusu organizasyon ile ilgili program ek’te yer almaktadır.
İletişim Bilgileri :
Şehir Üniversitesi
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad.
No: 27 34662 Üsküdar-İSTANBUL
Tel : 0.216.444 40 34
Faks : 0.216.474 53 53
Web : www.sehir.edu.tr
**************************************************
7) “1. ULUSLARARASI FİLİSTİN FUARI (FİPEX)”
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
T.C. Kudüs Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden aldığımız bir yazıda;
Ramallah/Filistin’de yerleşik Technograph isimli şirketin Ateşeliklerine başvurarak, Ramallah
şehrinde 5 Temmuz-5 Eylül 2011 tarihleri arasında, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut ABBAS’ın
himayelerinde “1. Uluslararası Filistin Fuarı (FİPEX)”nın düzenleneceği ve sırasıyla teknoloji,
sanayi, motor, tıp, gıda ve ev ürünleri sergilerini açacaklarını ve bu sergilerde Türk şirketlerini de
görmek istediklerini belirttikleri ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda böyle bir fuara katılmanın, ülkemizin genelde komşu ve çevre ülkeler
ile özelde Filistin ile ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağının düşünüldüğü, ancak adı geçen
fuara katılmak kararının tamamen firmaların uhdesinde olduğu ve Ataşeliğin yazılarının söz konusu
organizatör şirkete referans niteliğinde olmadığı belirtilmektedir.
Anılan fuarın İngiliz dilindeki tanıtım belgeleri ektedir.
**************************************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
8) AKİB TARAFINDAN “MERYAPI’11 - MERSİN 5. YAPI VE
EMLAK FUARI” KAPSAMINDA ALIM HEYETİ PROGRAMI
DÜZENLEMEKTEDİR
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) aldığımız bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı
koordinatörlüğü, Birlikleri organizasyonunda 25-29 Mayıs 2011 tarihleri arasında Mersin'de
düzenlenecek olan "Meryapı’11 - Mersin 5. Yapı ve Emlak Fuarı” ile eş zamanlı olarak 23-26
Mayıs 2011 tarihlerinde Tunus ve Ürdün’den gelecek olan firma temsilcileri ile bir Alım Heyeti
Programı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Alım Heyeti Programı kapsamında; inşaat malzemeleri, inşaat yapımında
kullanılan ekipman ve ev aletleri, tesisat malzemeleri, alüminyum ürünler, ahşap ürünler,
marangozluk ürünleri, spot ışıklandırma, aksesuarlar, bağlantı parçaları, mobilyalar, sandalyeler,
kapı ve pencereler, dekorasyon ürünleri, mutfak aksesuar ve malzemeleri, banyo vitrifiye, lavabo,
klozet takımları, küvetler, su ısıtma ekipmanları ve tüm banyo aksesuarları vb. ürünlerin talep
edildiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, ihracatçı firmalar ile konuk firma yetkililerinin birebir görüşme imkanı
bulacakları ve katılımın ücretsiz olduğu İkili İş Görüşmelerin 24 Mayıs 2011 tarihi, 10:00-13.00
saatleri arasında, Limonluk Mah. 36. Cad. No:4 33120 Yenişehir / MERSİN adresinde yer alan
AKİB Merkez Binası’nda düzenleneceği ve programa katılmak isteyen firmaların
http://www.akib.org.tr/akib/UserFiles/File/sirkulerler/UYELERE%20DUYURU11.05.2011.doc
adresinde yer alan başvuru formunu en geç 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar
AKİB PARO Şubesi Faks: (324) 3254142 E-Posta: [email protected] iletişim adreslerine
göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
9) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den aldığımız bir yazıda; limanlarına düzenli
olarak uğrak yapan, konteyner ve roro gemilerinin, adları, acenteleri, hat ve servis isimleri,
gemilerin gidecekleri ana ve dağıtım limanları, güzergah bilgileri ekte bir örneği yer alan liste
ile bildirilmiştir.
Anılan yazıda, işletmelerinin bu bilgileri düzenli olarak güncellediği
www.mersinport.com.tr adresli web sayfalarında yayınlandığı ifade edilmektedir.
Bilgi İçin İrtibat :
MIP Pazarlama Departmanı
Tel : 0.324.241 29 10-19-20
***************************
5
ve
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; Irak’ta açılan ihalelerle
ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
İhale Duyuruları
-
Irak
***************************
6
Download