T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı AKİB 23/11/2009 Sayı

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
AKİB
23/11/2009
Sayı : B.02.1.DTM.5.14.01.01/ 11832
Konu : Türkiye-Hollanda Ticaret ve Yatırım
Yüksek İstişare II. Dönem Toplantısı
SÜRELİ
Sayın Üyemiz,
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıda, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın 14-16
Aralık 2009 tarihlerinde Hollanda’ya resmi ziyareti vesilesiyle, Türkiye-Hollanda Ticaret ve
Yatırım Yüksek İstişare II. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen
konuları içeren bir bilgi notuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda, görüşlerinizi ekte sunulan formu eksiksiz doldurmak suretiyle en geç
25 Kasım 2009 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığımıza iletilmek üzere Birliğimiz ARGE Dış İlişkiler Şubesine göndermeniz rica olunur.
Saygılarımla,
Zübeyde Oğuzcan
Genel Sekreter V.
EK (1 sayfa)
Unvan : Akdeniz İhr. Bir. Genel Sekreterliği
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: S. Sultan BAYRAK AR-GE Şb. Uzman
Adres: Uray Cad. Turan İşhanı Kat:3-4 MERSİN
Telefon: 0324 2376800 Faks: 0324 2377117
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: akib.org.tr
EK
STA Ortak Komitesi ve/veya KEK Toplantıları’nda Dile Getirilmesi Talep Edilen Konulara
İlişkin Form
Konunun Dile
Getirilmesini
Talep Eden
Firmanın Ünvanı
Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Numarası
Faks Numarası
E-Posta Adresi
Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın İlgili Elemanının İletişim Bilgileri
Adı Soyadı
Telefon
Numarası
E-Posta Adresi
Toplantılarda Dile Getirilmesi Talep Edilen Hususa İlişkin Ayrıntılı Bilgi
Download