Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) “TÜRKİYE-FİLİPİNLER HÜKÜMETLERARASI KARMA
EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 1. DÖNEM TOPLANTISI”NDA
DİLE GETİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ KONULARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
aldığımız bir yazıda; “Türkiye-Filipinler Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK)
1. Dönem Toplantısı”nın Ağustos ayı içerisinde Ankara’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Bu itibarla; anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ile söz konusu
pazarda karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak, ekli formun doldurularak TİM’e iletilmek üzere, en geç
07 Temmuz 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16
E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NE YÖNELİK RESMİ BİR
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
aldığımız yazıda; Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Eylül ayı başında Çin Halk
Cumhuriyeti’ne yönelik resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, TİM’e gönderilmek üzere, anılan ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde
fayda görülen konular ve söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlara ilişkin ekteki formun
doldurularak, en geç 07 Temmuz 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks:
0.342.220 00 15 – 16, E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
tarafından 1996 yılından beri ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış,
Makarnalar”a yönelik olarak “anti-damping” ve telafi edici vergi tatbik edildiği ve anılan
önlemlerden; anti,damping önlemi için “1 Temmuz 2010-30 Haziran 2011”, telafi edici vergi önlemi
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
için ise “1 Ocak 2010-31Aralık 2010” dönemlerini kapsayan idari gözden geçirme soruşturması
açılabilmesi amacıyla, ilgili tarafların ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerektiğini
belirten bildirimin, 1 Temmuz 2011 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı ve bahse konu
Gazete örneğine http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-01/pdf/2011-16630.pdf linkinden
ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, söz konusu bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, idari
gözden geçirme soruşturması talebinde bulunacak ilgili tarafların en geç 31 Temmuz 2011 tarihine
kadar ABD Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.
**************************************************
4) ÇHC GÜMRÜK VERGİSİ DEĞİŞİMİ HAKKINDA
Pekin Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan
aldığımız yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi – Bakanlar Kurulu Gümrük Vergisi
Komisyonu tarafından, ilişikteki listede yer alan 33 kalem üründe 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle
geçici kaydıyla gümrük vergisi indirimi yapıldığı ifade edilmektedir.
**************************************************
5) ABD/GTS SON DÖNEM GELİŞMELERİ
Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanmakta olan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) her yılın sonunda ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’su
tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı’nca imzalanan bir Kanun’la uzatıldığı, buna karşılık, 2010
yılı sonu itibariyle GTS’yi uzatmayı öngören Kanun Tasarısının Senato tarafından onaylanamadığı, bu
nedenle anılan Kanun Tasarısının Kongre tarafından kabul edilip ABD Başkanı tarafından onaylanana
kadar, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, ülkemiz de dahil Sistem’den yararlanan ülkeler menşeli
ürünler için ithalatçılar tarafından ilgili gümrük vergisinin ödenmesi gerektiği hususu daha önceki
sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.
Bu defa konu ile ilgili olarak Vaşington Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen Dış
Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; ABD Senatosu Finans Komitesince 28 Haziran 2011
tarihinde yapılan bir açıklamaya atıfla, GTS uygulamasının geriye dönük ve 31 Haziran 2013 tarihine
kadar geçerli olmak üzere uzatılması yönünde yasal sürecin başlatılmasına karar verildiği ve bu
konuya ilişkin Tasarı’nın 7-8 Ağustos 2011 tarihlerinde Kongre’de ele alınmasının beklendiği
belirtilmektedir.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Yazıda ayrıca, bahse konu Kanun Tasarısının Kongre’de kabul edilmesi ve Başkan
tarafından onaylanması halinde GTS’nin yeniden yürürlüğe gireceği ve sene başından bu yana
ithalatçılar tarafından ödenen gümrük vergilerinin geri alınması imkanının ortaya çıkacağı ifade
edilmektedir.
**************************************************
6) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) aldığımız bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden aldığımız bir yazıda; 17-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında Özbekistan Ankara
Büyükelçiliği desteğiyle ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde, Türk Özbek İş Konseyi organizasyonunda, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e bir Ticaret
Heyeti’nin gerçekleştirileceği, anılan heyete öncelikle inşaat, müteahhitlik, tekstil, otomotiv
yan sanayi ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılabileceği ve katılmak isteyen
firmaların, en geç 07 Temmuz 2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar DEİK ile
(İlgili Kişi: Nurengiz EKŞİ, Tel: 0.212.339 50 54 Faks: 0.212.270 37 84 E-mail:
[email protected]) irtibat kurmaları gerektiği ifade edilmektedir.
***************************

Sultan Faris Turizm Organizasyon Ltd. Şti. den aldığımız yazıda; 22-29 Eylül 2011
tarihlerinde Barcelona’da düzenlenecek olan “ITMA 2011 Tekstil Makinaları Fuarı” için
Gaziantep çıkışlı ekte ayrıntıları yer alan 2 ayrı program hazırlandığı ifade edilmektedir. İlgili
üyelerimize duyurulur.
***************************
4
Download