Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) “TÜRKİYE – ÇHC VİZE ÇALIŞMA GRUBU” HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
aldığımız bir yazıda; Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki vize uygulamalarının
kolaylaştırılması hususunda ki çalışmaların, Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti Vize Çalışma Grubu
tarafından yapılmakta olduğu, işadamlarımızın Çin vizesini daha kolay alabilmelerini teminen
Anlaşma üzerinde teknik görüşmelerin sürdürüldüğü, önümüzdeki dönemde imzalanması planlanan
Anlaşmada yer almasında fayda görülen hususlara ilişkin olarak işadamlarımızın görüş ve
değerlendirilmelerinin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve özellikle aşağıdaki hususlarda görüşlerin
paylaşılmasının beklendiği belirtilmektedir.
- Ticaret, kısa süreli iş ziyaretleri ve projeler için sık sık seyahat edecek kişiler için (Çinli
ilgili kurum/kuruluş/firmadan alınacak davet mektubunu ibraz etmek kaydıyla) 1 yılda 90 gün kalışa
imkan sağlayan “Çok Girişli” vize uygulaması,
- Uzun vadeli iş ziyaretleri, montaj-demontaj işlemleri vb. için sık sık seyahat edecek
kişiler için (Çinli ilgili kurum/kuruluş/firmadan alınacak davet mektubunu ibraz etmek kaydıyla)
“Tek Girişli” fakat 1 yılda 180 gün kalışa imkan sağlayan vize uygulaması,
- Vize başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde vizenin verilmesi, (özel durumlarda
daha hızlı uygulamanın yapılabilmesi),
Bu itibarla; TİM’e iletilmek üzere, yukarıda belirtilen hususlar başta olmak üzere,
imzalanması öngörülen Anlaşmaya ilişkin görüşlerinizin yer aldığı bir bilgi notunun en geç 10
Haziran 2011 Cuma günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER İHRACATI YAPAN
FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE!
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya istinaden Dış Ticaret
Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; Avrupa Birliği’ne üye ülkelere hayvansal yan ürün (deri,
boynuz, kıl, yapağı, tırnak, semen, ova, embriyo, kürk, tüy vs.) ihracatı yapmak isteyen firmaların
tesis onay numaraları ile TRACES sistem listesine kayıt olmaları gerektiğinden bahisle,
Bakanlıklarınca Avrupa Birliği’ne bildirim yapılmasını teminen hayvansal yan ürün ihracatı yapan
firmaların aşağıda yer alan tabloya uygun olarak firma bilgilerini doldurarak anılan Bakanlığa
iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Tesis Onay Numarası
Firma Adı
Firma Adresi
İhracat Yaptığı
Hayvansal Yan ürün
**************************************************
3) SURİYE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
(TİM) adlığımız bir yazıda; Suriye tarafından çeşitli ürün guruplarında 1 Eylül 2010 tarihinden bu
yana uygulanmakta olan uygunluk değerlendirmesi ile fiyat ve menşe teyidi prosedürlerinde 10
Mayıs 2011 tarihi itibariyle değişikliklere gidildiği, bahse konu belge aranmaksızın ithal
edilebilecek ürün tutarının 3 bin ABD dolarından 6 bin ABD dolarına yükseltildiği ve aşağıda yer
alan ürünlerin gözetim belgesi uygulamaları dışına çıkarıldığı ifade edilmektedir.
GTİP
ÜRÜN ADI
8535-8536 Elektrik Şalt Cihazları ve Devre Kesiciler (Ev aletlerinde kullanılanlar dışındakiler)
8504-9030
Trafolar, Ölçme Aletleri ve Kontrol Cihazları
9032
Elektrikli otomobiller (ticaret amacıyla getirilenler hariç, sanayi ve turizm firmaları tarafından
ithal edilenler)
Temperli cam üreticileri ve alüminyum üreticileri tarafından ithal edilecek düz camlar
BM Filistinli Mülteciler yararına ithal edilecek ürünler
**************************************************
3
Download