Kimyasal Bağlar Çözümlü Çalışma Yaprağı

advertisement
1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tablodaki uygun terimleri doldurunuz.
Atom , Kimyasal Bağ , Đyon , Element , Anyon, Elektron , Ortaklaşa, Katyon
A)
B)
C)
D)
Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir
Aynı tür atom içeren saf maddelere element denir.
Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir.
Bileşik oluşurken atomlar arasında ya elektron alışverişi olur ya da elektronlar ortaklaşa
kullanılır.
E) Pozitif yüklü iyona katyon, negatif yüklü iyona ise anyon denir.
2- iyonik ve Kovalent bağın ortak ve ayırt edici özelliklerini yazınız.
•
•
•
•
Elektron alış verişi
ile oluşur.
Atomlar iyon
haline geçer.
Đyonlar arasında
bağ gerçekleşir.
Farklı tür atomlar
arasında oluşur.
•
•
•
•
Yeni madde oluşur.
Özellikleri kendisini
oluşturan
atomlardan farklıdır.
Atomlar arsında
gerçekleşir.
Đyonik Bağ
•
Elektron
ortaklaşmasıyla
oluşur.
Aynı veya farklı
cins atomlar
arasında oluşur.
Kovalent Bağ
3- Aşağıdaki moleküllerin atomları arasındaki bağ türünü yazınız.
CO2
Kovalent Bağ
O3
Kovalent Bağ
H2 Kovalent Bağ
NaCl
Đyonik Bağ
CH4 Kovalent Bağ
MgO
KCl
Đyonik Bağ
Đyonik Bağ
Download