kimyasal bağlar

advertisement
Atomların elektron alış verişi veya
elektronlarını ortaklaşa kullanmaları
sırasında atomları bir arada tutan kuvvete
kimyasal bağ denir.
Kimyasal bağlar ikiye ayrılır:
1. İyonik bağ
2. Kovalent bağ
İki ametal arasında
elektronların ortaklaşa
kullanımıyla oluşan bağa
kovalent bağ denir.
 Polar ve apolar kovalent bağ
olmak üzere iki çeşittir.

Farklı cins iki ametal arasında oluşan
bağa polar kovalent bağ denir.
 Polar kovalent bağ oluşumunda atomlar
arasında elektron alışverişi olmaz. Son
yörüngelerdeki elektronlar ortaklaşa
kullanılır.
 Polar kovalent bağ sonucunda oluşan
molekül bileşik molekülüdür.


Örnek )
Oksijen
atomunun son
enerji
seviyesinde
altı elektron,
hidrojen
atomunun tek
olan enerji
seviyesinde bir
elektron
vardır.
Su molekülü oluşurken, iki
hidrojen atomu ve bir
oksijen atomunun son
yörüngeleri şekildekine
benzer girişim yapar.
Oksijen atomu son
yörüngesindeki elektron
sayısını sekize, hidrojen
atomları ikiye tamamlar.
 Böylece hidrojen ve
oksijen atomları son
yörüngelerdeki
elektronları ortaklaşa
kullanarak aralarında
polar kovalent bağ
oluştururlar.

Aynı cins iki ametal atomu arasında oluşan
bağa denir.
 Apolar kovalent bağ ile oluşan molekül
element molekülüdür. Soy gazlar hariç, diğer
gaz halindeki elementlerin molekülleri
arasındaki bağ apolar
kovalent bağdır.


Örnek : Hidrojen gazının oluşumunda iki
hidrojen atomunun yörüngeleri şekildekine
benzer girişim yaparak elektronlarını ortaklaşa
kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar
kovalent bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki
elektron sayılarını ikiye tamamlarlar.
oElektron alış verişi ile oluşan kimyasal bağa iyonik
bağ denir. Metal ve ametal atomları arasında görülür.
ÖRNEK : 1
Yemek tuzu, Sodyum (Na) ve Klor (Cl)
elementlerinden oluşur.
Son yörüngeden bir önceki yörünge son
yörünge konumunu alır. Sekiz olur, soygaza
benzer ve 1 elektron verdiği için sodyum Na+1
halini alır. Klor atomu 1 elektron alarak son
yörüngesini 8 elektrona tamamlar (soygaza
benzer) ve Cl-1 iyon halini alır. Böylece her iki
atom da kararlı yapıya ulaşmıştır. Na ve Cl
atomu farklı elektrik yüklü iyon haline
geldiğinden aralarında bir çekim kuvveti oluşur.
Bu çekim kuvvetinden doğan bağa da iyonik
bağ denir.
Download