Ad Soyad - Fen Okulu

advertisement
Ad Soyad:
Not:
Sınıf ve No:
Başarılar…
İTO. KADINLAR ÇEŞMESİ İ.Ö.O. 08-09 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI
SORULARIDIR.
1- Aşağıda verilen ifadeleri karşılarındaki kavramlarla eşleştiriniz.(5puan)
_____Kendi aralarında ve başka elementlerle bileşik oluşturmazlar.
A) metaller
_____Periyodik sistemde 7. Grupta buluna elementlerin özel adıdır.
B) halojenler
_____Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya olan dikey sütunlara verilen addır.
C) ametaller
_____Elektriği ve ısıyı iyi ileten,periyodik sistemin sol tarafında yer alan elementlerdir. D) grup
_____Elektron alarak(-) yüklü iyon alma eğiliminde olan elementlerdir
E) soygazlar
2- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlar Y koyunuz.(6puan)
____Periyodik cetvel elementlerin atom
____Genetik, kalıtım bilimidir.
numaralarına göre düzenlenmiştir.
____Metaller kendi aralarında bileşik yapamazlar.
____Sıvılar basıncı her yöne aynı büyüklükte
____Mitoz bölünme üreme hücrelerinde görülür.
iletmez.
____Mayoz sonucu iki hücre oluşur.
3-Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirmez?
a)H2SO4
b) HCI
C) HNO3
d) NaOH
4- pH değeri 8-14 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)Limon suyu
b) sirke
c) amonyak
d) elma suyu
5- Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç tane oksijen atomu bulunmaktadır?
a)3
b) 4
c)7
d) 12
6- Tabloda iyonların adlarını ya da formüllerini dolduralım. (12 Puan)
İyonun adı
İyonun formülü
sülfat
nitrat
OHCO32-
hidroksit
fosfat
amonyum
7- Laboratuarda çalışan Ferhan arkadaşımız şişelerin üzerinde yazan asit ve baz yazılarını yanlışlıkla
silmiştir. Fakat üzerinde yazan PH numaralarına bakarak tekrar yazacaktır. Şimdi hepimiz yardımcı
olalım ve boşluklara şişelerin asit ya da baz olduğunu yazalım.(10puan)
ph
12,3
………
ph
2.5
Ph
7
………
Ph
10.3
……..
……….
Ph
1.2
……….
8- Benim adım Klor elektron dağılımım 2)8)7) şeklindedir. Bende kararlı yapıda olmak istiyorum. Sizce
aşağıda atom numaraları verilen hangi element ile kovalent bağ yapabilirim ?
A ) 2He
Sülfürik asit
A
Hidroklorik asit
C
B) 3Li
Nitrik asit
B
Sodyum hidroksit.
D
C) 9F
D)4Be
9- Kimyasal ürünler satan dükkana giren Samet kezzap, tuz
ruhu ve zaçyağı istemiştir. Sizce tezgahtar Samet’e hangi
raflardan ürün verir?
A) B , C ve D
B) A , C ve D
C ) A ,B ve C
D) A ,B ve D
10- Onur ve Seray magnezyum , argon ve sodyuma ait bazı bilgileri konuşmaktadır.
Mg: Atom numarası 12’dir.
Ar : Son katmanında 8 elektron vardır.
Na: Nötr halde 11 elektronu vardır.
Buna göre Onur ve Seray aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşamaz.
A) Mg elementi 2 elektron vererek kararlı hale geçer.
B) Argon elementi kararlı bir elementtir .
C) Mg elementi metaldir..
D) Na ve Mg elementleri arasında kovalent bağlı bileşik oluşur.
11- Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10puan)
-- Asidin pH değeri ……………………………..…. arasındadır.
-- Bazın pH değeri …………………….…………….. arasındadır.
-- Asit yağmuruna sebep olan gazlar …………………………………………………………………………...………………dır.
-- Sulu çözeltilerine ………………………………..……..……. iyonu veren bileşikler asittir.
-- Sulu çözeltilerine ……………………………………………. iyonu veren bileşikler bazdır.
12. Aşağıda verilen formüllerin adlarını karşısına yazınız.(10puan)
H2SO4…………………..……………………………………….……..… HNO3…………………………..………………….
NaOH…………………………………………………..…….…………. Ca(OH)2……………..…………………………………………….. NaCl……………….……...
13- Kimyasal tepkimeleri uygun katsayılarla denkleştiriniz. (9puan)
KNO3
KNO2 + O2
Br2 + KI
CH4 + O2
I2 + KBr
CO2 + H2O
14- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Tuzlar katı halde elektriği iletmez.
II. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda ısı açığa çıkar.
III. Tuzların pH değeri 7 dir.
A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız I
D) Yalnız III
15- Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik tablodaki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 5. Periyot, 1A grubu
B) 4. Periyot, 1A grubu
C) 2. Periyot, 3A grubu
D) 3. Periyot, 1A grubu
16- Ca(OH)2 bileşiğinde kaç atom vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Bileşik
Bağ türü
AB
İyonik
BC
Kovalent
DC
İyonik
18- K+ , CO32-
Mg+2, Cl-1
17- Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) B – ametal B) D – metal C) A – ametal D) C – ametal
iyonlarının oluşturacağı dört bileşiğin formülünü yazınız. (8puan)
Not Baremi: Test soruları üçer puandır.
Download