ALİ YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU 6

advertisement
ALİ YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU
6.SINIFLAR 1.DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI
SORULARIDIR.
2)Aşağıda verilen ifadeleri üslü nicelikler şeklinde yaz.(5p)
1)Aşağıdaki boşlukları doldurun.(13P)
8x8x8x8x8x8x8x8 =
4x4x4=
1x1x1x1x1x1=
17=
10x10x10x10x10x10=
→Kuvveti 1 olan doğal sayı .................... eşittir.
→Kuvveti sıfır olan sayı ............ eşittir.
3)Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.(12p)
→Bir sayının ikinci kuvvetine o sayının ...............
denir.
→Bir sayının üçüncü kuvvetine o sayının
................. denir.
24:6+10x4 =
(30:6.2)-(5.2-5)=
8+28:4.3+10=
→Birden fazla işlemin bulunduğu sorularda öncelik
sırası ; ......................... , .................................. ,
....................................... , .........................................
dır.
(7.3-3)+8+4+(8-18:3)=
5-6:2 + 10-9-3=
→Herhangi iki doğal sayı toplanırken, yerleri
değişse de sonuç değişmez. Buna
................................özelliği denir.
4)Aşağıda verilen sembollerin değerlerini bulun.(6P)
→a,b.c herhangi üç doğal sayı olmak üzere;
a.(b+c)= a.b + a.c şeklinde yazılmasına
......................................özelliği denir.
● . (19.5) =(20.19).5
7+(12+17)=(7+12)+∆
15.(☺ +4) =15.7 + 15.♥
→Bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için son
basamağının.................................... olması gerekir.
5) x=3 ve y-z =12 ise x.y - x.z işleminin sonucunu bulun(10 p)
→Bir sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için
.......................................................................gerekir.
→Sadece kendisine ve 1 e bölünen sayılara
.....................sayılar denir.
6)Bir araç 8 kmde 2 litre benzin tüketmektedir.Benzinin litre
fiyatının 5 TL olduğu bir zamanda 400 km yol giden
araç kaç liralık benzin tüketmiştir?(10P)
9)Tüm rakamları 5 olan beş basamaklı sayının 2 ye ve
9 a bölümünden kalanların toplamı kaçtır?(10P)
A)6
B)8
C)9
D)10
7)43ab sayısının 10'a bölümünden kalan 2'dir.buna göre bu
sayının 4 'e kalansız olarak bölünebilmesi için a
rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır?(10P)
10)90 ve 150 sayılarının en büyük ortak bölenini bulunuz.
(EBOB) yöntemi ile)(10P)
A)60
B)30
C)90
D)150
8)5 kişinin yaş ortalaması 34’ tür. İçlerinden bir kişinin
ayrılmasıyla yaş ortalaması 30 oluyor. Ayrılan kişinin
yaşı kaçtır?(14P)
a) 34
b) 50
c) 75
d) 40
BAŞARILAR DİLERİM
GİZEM BIYIK
Download