yanlış(Y) olarak belirtiniz.(2x5= 10p) 1) .....Bir

advertisement
.............. ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. MATEMATİK
SINAVI
Adı Soyadı:
Sınıf:
No:
Aldığı Not:
A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y)
olarak belirtiniz.(2x5= 10p)
1) .....Bir doğal sayıdaki rakamın, bulunduğu basamağa
göre aldığı değere basamak değeri denir.
2)..... Doğal sayının rakamlarının basamak değerleri
toplamı kendisinden büyüktür.
3).... Doğal sayıların okunuşlarını kolaylaştırmak için
yapılan üçerli ayırmaların her birine basamak denir.
4)....Bir doğal sayıyı sıfırla çarpmak sayının değerini sıfır
yapar.
5)....Bir doğal sayının basamaklarındaki sayı değerleri
toplamı sayının kendisine eşittir.
B) Aşağıdaki boşluk doldurmaları
tamamlayınız.(2x5=10p)
1) Belirli bir kurala göre artan ,azalan veya tekrar eden
topluluğa ............... denir.
2) 21568021 sayısının binler basamağında ........ vardır.
3) Doğal sayılarda yuvarlama yapılırken yuvarlama
yapılacak basamağın sağına bakılır. Bu rakam 5'ten küçük
ise .................. 5 veya 5'ten büyük ise ................
4) Doğal sayılarla bölme işleminde kalan sayı .................
büyük olamaz.
5) 156025001doğal sayısında binler bölüğünde .........
sayısı vardır.
4) 32005048 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) otuz iki milyon beş yüz kırk sekiz
B) üç yüz yirmi milyon beş bin kırk sekiz
C) otuz iki milyon beş bin kırk sekiz
D) otuz iki milyon elli bin kırk sekiz
5) ilk gün 2 cm sıçrayan yavru çekirge her gün büyüdükçe
bir önceki günün iki katından 1 cm fazla zıplamaktadır. O
halde çekirgenin zıplayışını veren örüntü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2 , 5 , 11 , 23 , 47 , ...
B) 2 , 5 , 10 , 21 , 43 , ...
C) 3 , 5 , 11 , 23 , 47 , ...
D) 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , ...
6) Pazartesi günü 30 dk kitap okuyan Yusuf , her gün bir
önceki günden 7 dk fazla kitap okursa aynı hafta pazar
günü kaç sayfa kitap okur?
A) 58
B) 65
C) 72
D) 79
7)
C) Aşağıdaki testleri çözünüz.(15x4=60p)
1) I- 5120265 II- 12548256 III-70750566 IV- 9055002
Yukarıda verilen doğal sayılardan hangisinin binler
bölüğündeki sayı en büyüktür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
2)255804660 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri
toplamı kaçtır?
A) 30
B) 36
C) 38
D) 40
3) Okunuşu "yüz yedi milyon on dört bin iki yüz sekiz "
olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20714208
C) 20701428
B) 207140208
D) 207014208
8) Tabloyu dolduran Ali aşağıdakilerden hangisini
bulmamıştır?
+
8925
10257
A) 14796
C) 32221
5871
B) 16128
D) 34553
24296
9) Bir çıkarma işleminde eksilen 100 artar çıkan 100
azalırsa sonuç nasıl değişir?
A) 200 azalır
C) 100 artar
15)
B) 200 artar
D) Değişmez
10)
D) Aşağıdaki soruları çözünüz.(4x5=20p)
1) Babam bakkaldan tanesi 2 TL olan meyve suyundan 4
tane, kg’ mı 2 TL olan pirinçten 4 kg, kg’mı 3 TL olan
mercimekten 3 KG, tanesi 50 Kr olan çikolatadan 2 tane,
kg’si 4 TL olan nardan 2 kg ve daha sonra bir miktar
daha nar almıştır. 50 TL para verip para üstü almadığına
göre daha sonra aldığı nar kaç kg’dır?
8B2E7
- 26C8D
F58078
Verilen çıkarma işleminde B, C, D, E,F ile
yazılabilecek beş basamaklı rakamları farklı en
büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
11)
A) 105879
C) 97879
beş basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal
sayı ile rakamları farklı en küçük çift doğal sayının
toplamı kaçtır?
B) 106879
D) 98879
12)Rakamları toplamı 6 olan , üç basamaklı rakamları
farklı en büyük doğal sayı ile rakamları toplamı 6 olan iki
basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır?
A) 3600
B) 7650
C) 9000
______________________________________________
2) 5, 0, 7, 2, 9 rakamlarını kullanarak yazılabilecek
D)12240
______________________________________________
3) Girdiğimiz bir giyim mağazasında 66 TL’ye tişört 8
TL’ye şort ve 41 TL ‘ye gömlek aldım. Kasiyere 100
TL verdim kaç TL para üstü alırım.
13)
______________________________________________
4) Bir mağazadan 2200 TL'ye TV alan Kazım amca
250 TL'sinipeşin ödedikten sonra kalan parayı 6 eşit
taksitte ödüyor her bir taksitmiktarı kaç TL'dir?
14)
Başarılar
Yakup AKGÜL
Mat. Öğret.
Download