1.matematik olimpiyatı

advertisement
TC
POLATLI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI
1.MATEMATİK OLİMPİYATI
1
TC
POLATLI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1. MATEMATİK OLİMPİYATI İLKÖĞRETİM SORULARI
1-)a, b, 9a, c, 243 ardışık 5 terimi verilen
geometrik dizide “c” nin pozitif değeri
kaçtır?
3-) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5…
dizisinde ilk 68 terim yazıldığında son üç
terimin toplamı kaçtır?
A) 30
A)9
B) 16
B) 33
C) 27
D) 35
D) 36
E)36
E) 81
2-) Bir yarışı birinci, ikincilden 150 metre,
üçüncüden 360 metre önde bitiriyor. İkinci
ise yarışı üçüncüden 240 metre önde
bitirdiğine göre koşu pisti kaç metredir?
A)800
C) 34
B)1000
D)1600
C) 1200
1
1
1
1
) . (1- 2 ) . (1- 2 ) …(1)= ?
2
2
3
4
19962
Çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
4-) (1-
A)
1997
1996
B)
E)1500
D)
3.1997
4.1996
1996
2.1996
E)
C)
2.1995
3.1996
1997
2.1996
2
5-) 2 x = 18, 3 y = 26, 5z =130 eşitliklerini
sağlayan x,y,z sayılarının büyükten küçüğe
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x>z>y
B) x>y>z
D) y>x>z
C) y>z>x
E) z>x>y
6-) İki basamaklı bir sayının rakamları
toplamına bölümünden kalan en çok kaç
olabilir?
7-)Ahmet ile Betül bir oyun oynuyor. Kutuda
bulunan yüz bilyeden sırasıyla, sırası gelen 1
veya 2 bilye alabiliyor. (Alınan bilyeler geri
atılmıyor) Her iki oyuncu da oyunun stratejisini
biliyor ve son bilyeyi alan oyunu kaybediyor.
Buna göre oyunu kim kazanır?
A) Oyuna Ahmet başlarsa Ahmet kazanır.
B) Oyuna Ahmet başlarsa Betül kazanır.
C) Oyuna Betül başlarsa Betül kazanır.
D) Oyuna ilk başlayan daima oyunun galibi
olur.
E) Hiçbiri
8- ) 2003.1995  16 ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 1995
B)1999
D)16
A)13
B) 14
D)16
C)2003
E)Hiçbiri
C)15
E)17
3
9-) Boyutları ve kalınlıkları farklı iki
mumdan uzun olan 3.5 saat, kısa olan 5
saat yanabiliyor. 2 saat süreyle
yandıklarında boyları eşit oluyor. Uzun
mumun boynu, kısa mumun boyuna oranı
kaçtır?
11- )Bir marangoz testeresi bir tahtayı 6 parçaya
18 dakikada ayırmaktadır. Aynı tahtayı 12
parçaya kaç dakikada ayırır?
A)36
B)39
D)54
A) 2
B)
D)
5
3
7
5
E)5
1
1
=3 olduğuna göre x 4  4
x
x
ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
B)49
C)63
12- )a ve b reel sayılar olmak üzere 5a = 7 ve
7b =35 olduğuna göre,
A) 1
E)64
3ab
oranı kaçtır*
2a  2
B)2
D)
D)81
E)39,6
C)7
10-)x +
A) 47
C)9
3
2
C)3
E)
2
3
4
13-)1’den 9999’a kadar olan sayıların
yazımında kaç tane 5 rakamı kullanılır?
A) 2000
B) 4000
D) 4500
C) 5000
E) 1000
15- )Bir saat kadranı üzerindeki 1’den 12’ye
kadar sayılardan bazılarının yerlerini
değiştirerek, her komşu iki sayının toplamını
asal hale getirmek olanaklıdır. Bu işlemi
gerçekleştirmek için en az kaç sayının yeri
değiştirilmelidir?
A) 6
B)5
D)3
14- )İçinde 4 kırmızı, 3 beyaz top bulunan
bir torbadan, 2 top rasgele çıkartıldıktan
sonra yine rasgele üçüncü bir top çekiliyor.
Bu topun kırmızı olma olasılığı nedir?
A)
3
2
B)
D)
4
5
4
7
C)
E) Hiçbiri
3
5
C)4
E)Hiçbiri
16- )Bir oyun aygıtına kırmız ya da mavi jeton
atabiliyoruz. Aygıt, her seferinde attığı jetonu
yutup, diğer renkten 5 jeton geri veriyor. Oyuna
bir mavi jetonla başlıyor ve her adımda
elimizdeki jetonlardan istediğimizi aygıta
atabiliyoruz. Oyunun sonlu defa oynanması
sonucunda elimizde x tane mavi, y tane kırmızı
jeton varsa; aşağıdaki eşitliklerden hangisi
doğru olabilir?
A) x=y
B)x=2y
D)5x=y
C)x=3y
E)Hiçbiri
5
17-)
428  16
539  15
748  14
926  x
Yandaki sayılar ile
karşılarındaki sayılar
arasında belli bir
kural vardır. Bu
kurala göre x kaçtır?
19-) Karesinin bir eksiği asal sayı olan kaç tane
tam sayı vardır?
A)1
B)2
C)3
D)4
A) 13
B)17
D)11
E)5
C)27
E)6
18-) 8 sayının aritmetik ortalaması a’dır.
Bu sayılardan 2’si çıkartıldığında 6 sayının
20- ) 416 - 415 sayısının %25’i kaçtır?
4a
-9 ) oluyor. Buna
3
göre çıkartılan iki sayının aritmetik
ortalaması kaçtır?
A) 415
aritmetik ortalaması (
A)23
B)24
D)26
B) 414
D)3. 415
C)3. 414
E)1
C) 25
E)27
6
Download