Adım Soyadım: 05

advertisement
Adım Soyadım:
05.03.2007
Sınıfım:4-C No:
MATEMATİK 2.Dönem Ölçme -Değerlendirme -11.( 12 x 9 x 8 ) = ( 9 x 12 x n ) eşitliğinin
sağlanması için “n” yerine kaç
gelmelidir?
2. Yüzler basamağı 5 olan üç
basamaklı en küçük tek sayının 4 katı
kaç olur?
3.
işleminde
8.İki sayının toplamı 491’dir.Büyük
sayı küçük sayının 3 katından 5 eksik
olduğuna göre büyük sayı kaçtır?
9.Ahmet 8, babası 36 yaşındadır.Kaç
yıl sonra babasının yaşı Ahmet’in
yaşının 3 katı olur?
Yandaki bölme
sayısı kaçtır?
4. 2002 x 22 işleminin sonucu kaçtır?
10.Aralarında 480km olan iki şehirden
aynı anda karşılıklı olarak hareket eden
iki taşıttan birinin saatteki hızı 70km,
diğerinin 50km’dir.İki taşıt kaç saat
sonra karşılaşırlar?
5.Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm
8 ise bölünen en fazla kaç olabilir?
6.İki sayının toplamı 785’tir.Büyük
sayı küçük sayının 4 katı olduğuna
göre büyük sayı kaçtır?
7.İki sayının farkı 642’dir.Büyük sayı
küçük sayının üç katı olduğuna göre
büyük sayı kaçtır?
11.Aynı yerden zıt yönde hareket eden
iki araçtan birinin saatteki hızı 80km,
diğerinin 90km’dir. 3 saat sonra
aralarında kaç km olur?
12.Aralarında 60km uzaklık bulunan
iki taksiden önde gidenin saatteki
ortalama
hızı
70,
arkadakinin
80km’dir.İkinci araç birinciye kaç saat
sonra yetişir?
13. 5m kumaşın önce 70cm’si sonra
30dm’si kullanılmıştır.Geriye kaç m
kaç cm kumaş kalmıştır?
18.Kısa kenarı 17m olan dikdörtgen
şeklindeki bir arsanın uzun kenarı, kısa
kenarının 3 katıdır.Bu dikdörtgenin
çevre uzunluğu kaç m’dir?
14.Her birinin kütlesi 250g olan 45
tane margarin yağı bir koliye
dolduruluyor.20 koli yağın kütlesi kaç
kg olur?
19.Bir bölme işleminde ,bölen ile
bölünenin toplamı 134, bölüm 15,
kalan 6’dır.Bölünen sayı kaçtır?
20.Bir doğru açının içinde kaç tane 20
derecelik açı vardır?
15.Kütlesi 9kg olan bir paket kahvenin
önce 750gramı, sonra 3250 gramı
satıldı. Pakette kaç kg kahve kaldı?
21. 4km + 5hm + 60dm =………m
eder?
16.Kilogramı 12 YTL olan çayın 250
gramı kaç ykr’dir?
17.Bir kenarının uzunluğu 23m olan
eşkenar üçgen şeklindeki bahçenin
etrafına 4 sıra tel çekilecektir.Kaç
metre tel gerekir?
22. 5t + 70hg + 3000g =……….kg
eder?
 Bütün sorular 5 puandır.
İstediğiniz iki soru yedek
sorulardır.
 Dikkatli okuyup düşünerek
bütün
soruları
yapabilirsiniz.Kendinize
güvenin.
Başarılar yavrularım.
F.Muhterem AYERDEN
Download