attachment=9023

advertisement
Adı:
Sınıf:7/A
Soyadı:
No:
GERGER ATATÜRK YBO . EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 7.SINIF MATEMATİK II.SINAV
SORULARI
3
2
1) ( - )
2
3
A)
10
7
1
1
+
4
3
:(
B)
4
9
5-) aşağıda üslü sayılarla ilgili verilen işlemleri
yapınız.
) =?
i)(−3)2 =
C)
12
5
D)
2
3
ii) (−22 ) . 13 =
iii) (1)100 + (0)2013 − (5)2 + (65)1 =
2) 3x + 2 = 23
denkleminin çözüm kümesini
bulunuz.
6-) Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri
yazınız.
5
6
rasyonel sayısının çarpma işlemine göre
tersi….. iken toplama işlemine göre tersi…..dir?
Negatif bir tam sayının tek kuvvetleri ……… ,
çift kuvvetleri ………tir.
Aynı işaretli iki tam sayının çarpımında sonuç
her zaman …………tir.
3
3-) Bir öğrenci 60 sayfalık bir kitabın önce 5 ünü
sonrada 20 sayfasını okuyor geriye kaç sayfa kitap
kalmıştır?
Zıt işaretli iki tam sayının çarpımında sonuç
daima ……………tir.
Sıfır hariç her tam sayının 0.(sıfırıncı) kuvveti
………dir
4-) 5x + 5 = 11+2x denklemini sağlayan X değeri
kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7-) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların
yanına "D" yanlış olanların yanına "Y"
koyunuz.
(....) Toplama işleminde yutan elemanı yoktur.
(....) Tüm doğal sayılar aynı zamanda rasyonel
sayıdır.
(....) En büyük negatif kesir -
1
2
dir
(....) Payı paydasından büyük veya eşit olan
kesirlere bileşik kesirler denir.
(....) Paydası sıfır olan kesirler tanımsızdır.
1
2
1
2
3
3
8-)
5
A)
B)
7
işleminin sonucu kaçtır?
12-) Aşağıda verilmeyen sayıları bulunuz.
i-) A+(2013+144)=(99+2013)+144
5
C)
6
3
10
D)
3
ii-) 85.1001=1001.B
2
13-)
9-) 5 
6
2
4
x
A)0
eşitliğinde x kaçtır?(çözüm
adımlarını yazınız)
3
B)1
C)2
D)3
14-)
10-) Aşağıdaki işlem ağacında boş bırakılan yerleri
bulunuz.
11-)
Yukarıda verilen modelleme aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A)
3 3
9
2
6
3
. = 20 B) 3 . 12 = 4
4 5
3 2
6
2 3
6
C) 4 . 3 = 12 D) 6 . 2 = 12
Sabır direnmektir.
matematik öğretmeni
Not:3;5;6 ve 7 soruları 10’ar puan diğerleri 4’er puandır.Çözümü olmayan sorulara yarım puan verilecektir!!!
Download