6.Sınıf Matematik Dersi Kazanım Soruları-3

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
6.Sınıf Matematik Dersi Kazanım Soruları-3
1. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru
sıralayınız.(10p)
1
1
,
7
a.
b. 2
,
10
1
1
,
5
,
2
4.
1
2
3
Yukarıdaki 1.terazi dengededir. Buna göre 2.
teraziyi dengeye getirmek için kaç tane yuvarlak
şekil gereklidir?(5p)
8
A) 1
2. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda
gösteriniz.(10 p)
B) 2
C) 3
D) 4
5. Aşağıdaki denklemleri çözünüz. (10p)
a)
2x  3  7
c)
7 x  1  2 x  34
3x  4  14
b)
3
a.
8
d)
4 x  1  2 x  11
3
b. 1
4
e) 2( x  1)  22
3. Aşağıdaki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
işlemlerini yapınız.(12p)
a.
b.
1
4
1
2
3
5
10
+ +
2
3
−
1
6
=
6. 3 katının 5 eksiği, 2 katının 8 fazlasına eşit
olan sayıyı denklem kurarak bulunuz.(5p)
=
7) Aşağıda verilen cümlelerin karşısına, uygun
cebirsel ifadeleri yazınız.(10p)
c.
d.
3
4
3
4
2
3
5
7
∙ ∙
÷
2
5
=
=
Bir sayının 6 fazlası:
Bir sayının 7 katı:
...............
...............
Bir sayının 2 katının 8 eksiği:
...............
Bir sayının 3 fazlasının 4 katı:
...............
Bir sayının yarısının 13 eksiği:
...............
www.aksiyom.com
8. Aşağıdaki örüntünün örüntü kuralını (genel
terimini) bulunuz.Genel teriminden yararlanarak
100. adımını hesaplayınız.(5p)
12.
4
7
10
13
...
3a4b dört basamaklı sayısı 5'e tam
bölünebilen tek bir sayıdır. Bu sayı 3'e tam
bölünebildiğine göre a'nın alabileceği değerleri
bulunuz.(10p)
9. Aşağıdaki çarpan ağacını tamamlayınız.(6p)
13. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne
“D” , yanlış olanların önüne “Y” yazınız.(7p)
(
) 2’ye ve 3’e tam bölünen bir sayı 6’ya da tam
bölünür.
10. 12 ve 18’in ebobunu ve ekokunu
bulunuz.(5p)
(
) 2’den başka çift olan asal sayı yoktur.
(
) 34 , 5’e tam bölünebilir.
(
) 60 , 2’ye, 3’e, 5’e ve 10’a tam bölünür.
(
) Bir sayının son rakamı tek ise o sayı 2’ye
tam bölünür.
(
) 39 asal bir sayıdır.
(
) 9'a tam bölünebilen tüm sayılar 3'e de tam
bölünürler.
11. 24 kg ve 30 kg bulgur birbirine
karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit
miktarda bulgur alan kavanozlara konulacaktır.
Buna göre en az kaç kavanoz gereklidir?(5p)
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
www.aksiyom.com
Download