8. sınıf

advertisement
8. SINIF
DENEME:2
1.
A + 40 = 90
6.
işlemini sağlayan A değeri kaçtır?
A) 10
B) 10
C) 50
91 kg
78 kg
Yukarıda ağırlıkları verilen iki farklı çuvaldaki cins
mercimek, hiç artmadan, birbirine karıştırılmadan
eşit ağırlıktaki poşetlere koyulacaktır. Buna göre bir
poşetin ağırlığı en fazla kaç kg mercimek alabilir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
7. 48 kişilik bir sınıftaki öğrenciler arasından rastgele
seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı
(−2)5 .16 −2
(−8)−3
işleminin sonucu kaçtır?
A) 25
B) 43
C) 84
D) (-2)5
7
’dir.
12
Bu sınıftan 12’si gözlüklü kız öğrenci olduğuna göre,
seçilecek bir öğrencinin gözlüksüz kız öğrenci olmama olasılığı kaçtır?
2. Aralarında asal olan iki basamaklı iki tek doğal sayının farkı en fazla kaç olabilir?
A) 86
B) 87
C) 88
D) 89
3.
D) 100
A)
5
12
B)
1
6
C)
1
12
D)
5
48
8. Aşağıdaki elemanları verilen üçgenlerden hangisi
çizilemez?
A) IABI=5cm, IACI=7cm, IBCI=8cm
B) s(A)=900, IABI=6cm, IACI=13cm
C) s(B)=70, s(C)=65, IBCI=1,5cm
D) s(A)=105, IBCI=11cm, IABI=7cm
4.
7km
A
9.
2km
8km
6km
Satürn Gezegeni ile Dünya arasındaki en yakın
mesafe 1 milyar 195 milyon km’dir. Buna göre bu
değerin bilimsel olarak gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,195 . 109
B) 1,195 . 107
8
C) 1,195 . 10
D) 1,195 . 106
5.
0
6
11
15
18
B
Yukarıda A noktasından hareket eden 3 aynı araç
aynı hızla B noktasına kadar hiç duraklamadan
varmaya çalışıyor. Araçların yakıt tüketimi km başı
20 kuruş olduğuna göre üç aracın da toplam yakıt
tüketim maliyeti kaç TL’dir?
A) 8,12
B) 9,52
C) 10,60
D) 12,60
10.
A
570
Yukarıdaki tavşan sayı doğrusu üzerinde
18.3 48
br
24
yürüdüğünde hangi sayının üzerine denk gelir?
A) 6
B) 11
C) 15
D) 18
D
B
820
1120
C
Yukarıda verilenlere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?
A) IADI
B) IBDI
C) IABI
D) ICDI
Hazırlayan: Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
11.
16. x=5 ve y=x doğrularının grafiklerinin x ekseni ile
oluşturdukları bölgenin alanı kaç br2’dir?
A) 10
B) 10,5
C) 11
D) 12,5
y
K L
N M
A
D
B
C
x
Koordinat sistemindeki ABCD dikdörtgeni önce y eksenine göre yansıtılıyor. Daha sonra da saat yönü tersinde, orjin etrafında 900 döndürülüyor. Buna göre
son durumda oluşan dikdörtgenin köşe noktalarından
biri K, L, M ve N noktalarından hangisi ile kesişir?
A) K
B) L
C) M
D) N
12.
(x + 1) . (x + 2)
çarpımının modellenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
x+y
2x-y
E
72m
18. Bir sayının beşte biri ile iki de birinin toplamı, aynı
sayının 12 eksiğine eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
19.
F
3x
A
75m
13 br
C
D
13.
17. Bir elektrikli bisiklet en fazla eğimi %30 olan rampadan çıkabilmektedir. Buna göre elektrikli bisiklet,
aşağıda kenarları verilen rampalardan hangisinden
çıkamaz?
30m
36m
A)
B)
100m
90m
C)
D)
15m
8m
14 br
Yukarıda biri uzun diğeri kısa uzunlukta olan eş tahta
bloklar kullanılarak iki farklı şekil elde edilmiştir.
Toplam uzunlukları verilen bu şekillerden 5 uzun ve
3 kısa eş tahta bloklar yanyana getirilseydi toplam
uzunluk kaç br olurdu?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
G
B
Yukarıda kenarları verilen ABCD karesiyle, BGFE
dikdörtgeninin alanları toplamının cebirsel ifade ile
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7x2+2xy+y2
B) 7x2+xy+y2
C) 7x2-xy+y2
D) 7x2-2xy+y2
20. Bir taksimetre açılış ücreti olarak 3 tl ve her km başı
da 2 tl yazmaktadır. Bir yolcu bu taksiye binerse cebindeki 75 tl ile yapabileceği km’yi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) x<36
B) x>36
C) x ≥ 36
D) x<36
E
14.
 ≅ DBE

Şekilde ABC
olduğuna göre ICDI kaç
cm’dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
C
5 cm
A
D
12 cm
B
2
15. Benzerlik oranları 5 olan iki kareden, birinin alanı
16 br2 ise diğerinin alanı kaç br2 olabilir?
A) 25
B) 50
C) 100
D) 125
Hazırlayan: Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
Download