A) 6x.2x=12x B) 5a.2ba=10a b C) x+x+x+x=4x D) 2xy.3x=6xy

advertisement
KENDİMİ DENİYORUM PROJESİ
8.SINIF MATEMATİK DENEMESİ-12
Adı Soyad:..................................................
Sınıfı :
No:............
1) Aşağıda cebirsel ifadelere karşılık gelen değerlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 6x.2x=12x 2
B) 5a.2ba=10a2b
C) x+x+x+x=4x
D) 2xy.3x=6xy
A) 5
2) -5(x-2)+6x-8 ifadesinin en sade halinin katsayı-
B) -3
C) 3
D) 7
3) 5x-3y-8 cebirsel ifadesinin sabit terimi A
2m+3n-9 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı B dir.
Buna göre B-A değeri kaçtır?
A) 12
B) 4
C) -4
B) 7
C) 10
D) 7 2
6) Koordinat düzleminde verilen A(3 , -4) noktası 4 birim sola 5 birim yukarı öteleniyor. Oluşan görüntünün
koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?
www.ortaokulmatematik.org
lar toplamı kaçtır?
A) 7
5) A(4,-3) noktası orijin etrafından saat yönünde 1800
döndürülüyor.Oluşan görüntü B olduğuna göre A
noktası ile B noktası arasındaki en kısa uzaklık
kaç birimdir?
A) (-1,1) B) (-7,1)
C) (-1,-9)
D) (-7, -9)
7)
D
D) -12
2x-3
C
x+2
B
A
4) Köşe noktalarının koordinatları A(-3,5) , B(2,-6),
C (-2,-5) ve D (2,3) olan ABCD dörtgeni orijin etrafında saat yönünde 2700 döndürülüyor. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi oluşan görüntünün köşe
noktalarının koordinatlarından birisi değildir?
Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel
bölgenin alanı ve çevresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) (-5,-3)
B) (-3,-2)
C) (6,2)
D) (5,-2)
A)
B)
C)
D)
Alan
2x2+x-6
2x2+x-6
2x2+x+6
2x2+x+6
Ahmet SAĞDIÇ
Çevre
6x-2
3x-1
6x-2
3x-1
Sinan SARITAŞ
8)
10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerle
birden fazla üçgen çizilebilir?
1 br
1 br
B
A) AB =12 cm, BC =15 cm ve AC =18
0

B) AB =6 cm, AC =8 cm ve m(BAC)=50
0
0


C) AB =10 cm, m(BAC)=60
ve m(CBA)=50
0
0
0



D) m(BAC)=50
,m(BCA)=52
ve m(ABC)=78
A
Yukarıda kareli zeminde verilen telden yapılmış
cismin toplam uzunluğu kaç birimdir?
A) 8 2
B) 9
11)
A
9)
y
D
C
x
A
B
Yukarıda koordinat düzleminde verilen ABCD dörtgeninin y eksenine göre yansıması alınıyor. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi oluşan şeklin köşe
noktlarından birinin koordinatı değildir?
A) (-2 , -3)
B) (-3 , -2)
C) (-1 , 4)
D) ( 3 , 4)
m
9c
www.ortaokulmatematik.org
C) 9 2
D) 12
B
C
7 cm
Yukarıdaki şekilde IABI= 9 cm ve IBCI= 7 cm ve
() ( )
 >m A
 olduğuna
m B
göre IACI nin alabileceği
kaç tam sayı değeri vardır?
A) 7
B) 8
C) 12
D) 13
12) Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının
4 olmama olasılığı kaçtır?
1
5
4
C)
5
A)
Ahmet SAĞDIÇ
1
6
5
D)
6
B)
Sinan SARITAŞ
13) x=
10 , y=
15 ve z=
16) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangilerinin EBOB’u
1 dir?
6 olmak üzere
y.z-x ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10
A) 96 ve 39 B) 45 ve 105
C) 21 ve 62 C) 28 ve 77
B) 2 10
C) 3 10
D) 8 10
14) 2 2.4 10=
ri kaçtır?
80.A eşitliğini sağlayan A değe17)
A) 2
6 cm
www.ortaokulmatematik.org
B) 2 5
C) 4
D) 4 5
7 cm
x cm
10 cm
5 cm
Yukarıda verilen şekilde bütün uzunluklar bir birinden farklı olduğuna göre x in alabileceği kaç farklı
tam sayı değeri vardır?
A) 4
2a
3b
15) 2 =256, 5 =
B) 5
C) 6
D) 7
1
olduğuna göre ab ifadesi125
nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
1
2
1
B)
4
C) 2
D) 4
A)
Ahmet SAĞDIÇ
Sinan SARITAŞ
18)
K
30 cm
25 cm
L
x cm
H
18 cm
M
Yukarıda verilen KLM üçgeninde ILHI uzunluğu kaç
cm’dir?
A) 6
B) 7
C) 9 D) 12
A)
www.ortaokulmatematik.org
24 + 96 toplamı aşağıdaki sayılardan
19)
hangisi ile çarpılırsa sonuç doğal sayı olur?
2
B) 3
C)
6
D) 12
20) Mine’nin aklından tuttuğu sayının asal çarpanları
2,3 ve 5 dir.Buna göre Mine’nin aklından tuttuğu sayı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 160
Ahmet SAĞDIÇ
Sinan SARITAŞ
www.ortaokulmatematik.org
DENEME
1
D
2
C
3
B
4
B
5
C
6
A
7
A
8
C
9
A
10
D
11
B
12
D
13
B
14
C
15
B
16
C
17
A
18
B
19
C
20
D
Ahmet SAĞDIÇ
Sinan SARITAŞ
Download