adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Ekonomi Tarihi
Ders Kodu
ECON310
AKTS Kredi
5
İş Yükü
Ders Düzeyi
156 (Saat)
Teori
10.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Ekonomi tarihi dersinin amacı ; geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda
öğrencinin bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktır. Bu derste aynı zamanda, sosyal tarihin örtüşen bazı
alanları (demografik tarih gibi) ve işletme tarihi konularına da yeri geldiğinde değinilir. Ders, bir bilim
olarak ekonomiyi öğrenen öğrencilere tarihsel süreçle bağıntılı ekonomik olayları, ekonomik teoriyi ve
politikaları değerlendirme ve takip edebilme yeterneğini kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece öğrenci,
öğrenmiş olduğu kavramları ve teorileri ekonomik olayların ve problemlerin incelenmesi konusunu
dönemler itibariyle, tarihsel düzen içerisinde inceleme, öğrenme fırsatı bulabilecektir.
Özet İçeriği
Tarihsel durumlara ekonomik teorilerin uygulanması, tarihsel yöntemler ve istatistiksel yöntemlerin bir
kombinasyonu kullanılarak ele alınması. Ekonomi tarihi dersinde ekonominin tarihsel süreç içerisinde ele
alınarak, ortaya çıkan teori ve politikalar bu süreç içerisinde incelenir.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir)
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ders Koşulları
AKTS Kredi Koşulu
45
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
• Savaş, V. (2007). İktisadın Tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
İktisat tarihinin doğuşu ve konusu
2
Teorik
Tarım inkılabı ve sonuçları
3
Teorik
İlkçağ ekonomileri ve Roma İmparatorluğu,
4
Teorik
Avrupa Medeniyeti’nin coğrafi ve sosyal çevresi
5
Teorik
Erken Ortaçağ
6
Teorik
İleri Ortaçağ
7
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınava Hazırlık
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9
Teorik
Geç Ortaçağ
10
Teorik
Modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi,
11
Teorik
19. yüzyılda ekonomik değişmeler, 19. yüzyılda sanayileşmenin yayılması
12
Teorik
20. yüzyılda dünya ekonomisi: yapısal değişmeler; 20. yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve
ekonomik performans.
13
Teorik
Ekonomik güç dengesinin değişmesi ve sanayi inkılabı
14
Teorik
Büyük bunalım
15
Teorik
2. Dünya Savaşı ve dünya ekonomisinin yeniden inşası
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final sınavı
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 10.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
3
3
84
Ara Sınav
1
30
1
31
Dönem Sonu Sınavı
1
40
1
41
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
156
6
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
• Ekonomi bilimini tarihsel süreç içerisinde değerlendirebilir,
2
• Ekonomi tarihi konusunda bilgi edinir,
3
• Ekonomi biliminin çıkış noktası ve bugün geldiği noktayı kronolojik olarak irdeleyebilir,
4
• Ekonomi tarihinde önemli teoriler ve uygulanan politikaları öğrenir
Program Çıktıları (İktisat)
1
Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz
edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
2
Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
3
Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif
alabilmek
4
Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
5
Türkiye ’deki finansal piyasaların ekonomik analizinin yapılması konusunda başarılı olmak
6
Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
7
Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını
kullanabilmek
8
Ekonomide yeni değişim dinamikleri ve devletin yeni rolünün irdelenmesi konusunda bilgillenmek
9
Türkiye ’nin iktisat tarihini incelemek
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ1
4
4
4
4
PÇ2
5
5
5
5
PÇ3
4
4
4
4
PÇ4
4
4
4
4
PÇ5
4
4
4
4
PÇ6
4
4
4
4
PÇ7
5
5
5
5
PÇ8
3
3
3
3
PÇ9
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 10.10.2017
2/2
Download