adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Güncel Ekonomik Sorunlar
Ders Kodu
ECON408
AKTS Kredi
5
Ders Düzeyi
İş Yükü
122 (Saat)
Teori
31.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders, Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunların alanda teorik ve ampirik hem de arka plan sağlar. Bu
dersin amacı, mevcut ekonomik sorunları yorumlamak
Özet İçeriği
Türkiye'de mevcut ekonomik sorunları; Türkiye makro ekonomik performans, kamu açıklarının,
karaborsada, finansal serbestleşme ve piyasa ekonomisi, insani kalkınma, yoksulluk ve gelir dağılımı,
ekonomik ve mali kriz, siyasi dejenerasyon.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir)
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
7
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
70
Ara Sınav
1
20
1
21
Dönem Sonu Sınavı
1
30
1
31
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
122
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
• Türkiye'de ana akım ekonomik konularda bilgi sahibi,
2
• Ekonomik konularda yorumlamak mümkün
Program Çıktıları (İktisat)
1
Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz
edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
2
Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
3
Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif
alabilmek
4
Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
5
Türkiye’deki finansal piyasaların ekonomik analizinin yapılması konusunda başarılı olmak
6
Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
7
Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını
kullanabilmek
8
Ekonomide yeni değişim dinamikleri ve devletin yeni rolünün irdelenmesi konusunda bilgillenmek
9
Türkiye’nin iktisat tarihini incelemek
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ1
5
5
PÇ2
4
4
PÇ3
4
4
PÇ4
5
5
PÇ5
5
5
PÇ6
4
4
PÇ7
4
4
PÇ8
4
4
PÇ9
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
2/2
Download