Strateji Geliştirme Başkanlığının 10.08.2017 tarihli ve 84876 sayılı

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.107847
17/10/2017
Konu : Taşınır Kontrol,Konsolide ve Kayıt Yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği
Çerçevesinde Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitici Eğitim
Programı
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Strateji Geliştirme Başkanlığının 10.08.2017 tarihli ve 84876 sayılı yazılarında
belirtilen talepleri doğrultusunda “Taşınır Kontrol, Konsolide ve Kayıt Yetkililerine Taşınır
Mal Yönetmeliği Çerçevesinde Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitici
Eğitim Programı”nın 23­27 Ekim 2017 (Yol dahil 22­28 Ekim 2017) tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatından program yöneticisi ve görevli olarak ek
(1) de adı geçen personelin program süresince eğitim programına katılabilmesi, ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi ve harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin
ilgili kaleminden karşılanması,
Söz konusu eğitim programına ek (2) de adı, soyadı, birimleri bulunan merkez ve taşra
teşkilatında görevli personelin program süresince eğitim görevlisi olarak katılması,
ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev
yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması,
Eğitim programına, kurum dışından görevlendirilen personelin programda
belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitici olarak katılması ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi ve harcırahlarının Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 Mali
Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması,
Eğitim programının ek (3) de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
Eğitim programına, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından ek (4) de adı, soyadı, ili,
unvanları bulunan personelin katılması, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev
yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim.
Ali Nazmi UZUN
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(sGIeWm-H8KKuq-XY3m0R-eJJwOh-HSp4rocG) kodunu yazınız.
1
Daire Başkan V.
Uygun görüşle arz ederim.
10/10/2017 Ayşe KARDAŞ
Müsteşar Yardımcısı V.
O L U R
17/10/2017
Aysel KANDEMİR
Müsteşar
EKLER :
1­ Program Yöneticisi ve Görevli Listesi
2­ Kurum İçi Eğitici Listesi
3­ Program
4­ Katılımcı Listesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(sGIeWm-H8KKuq-XY3m0R-eJJwOh-HSp4rocG) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.107847
17/10/2017
Konu : Taşınır Kontrol,Konsolide ve Kayıt Yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği
Çerçevesinde Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitici Eğitim
Programı
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Strateji Geliştirme Başkanlığının 10.08.2017 tarihli ve 84876 sayılı yazılarında
belirtilen talepleri doğrultusunda “Taşınır Kontrol, Konsolide ve Kayıt Yetkililerine Taşınır
Mal Yönetmeliği Çerçevesinde Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitici
Eğitim Programı”nın 23­27 Ekim 2017 (Yol dahil 22­28 Ekim 2017) tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatından program yöneticisi ve görevli olarak ek
(1) de adı geçen personelin program süresince eğitim programına katılabilmesi, ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi ve harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin
ilgili kaleminden karşılanması,
Söz konusu eğitim programına ek (2) de adı, soyadı, birimleri bulunan merkez ve taşra
teşkilatında görevli personelin program süresince eğitim görevlisi olarak katılması,
ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev
yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması,
Eğitim programına, kurum dışından görevlendirilen personelin programda
belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitici olarak katılması ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi ve harcırahlarının Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 Mali
Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması,
Eğitim programının ek (3) de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
Eğitim programına, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından ek (4) de adı, soyadı, ili,
unvanları bulunan personelin katılması, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev
yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim.
Ali Nazmi UZUN
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(sGIeWm-H8KKuq-XY3m0R-eJJwOh-HSp4rocG) kodunu yazınız.
1
Daire Başkan V.
Uygun görüşle arz ederim.
10/10/2017 Ayşe KARDAŞ
Müsteşar Yardımcısı V.
O L U R
17/10/2017
Aysel KANDEMİR
Müsteşar
EKLER :
1­ Program Yöneticisi ve Görevli Listesi
2­ Kurum İçi Eğitici Listesi
3­ Program
4­ Katılımcı Listesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(sGIeWm-H8KKuq-XY3m0R-eJJwOh-HSp4rocG) kodunu yazınız.
2
Download