Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talepleri

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.28920
Konu : Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016­
2019)Toplantısı
13/03/2017
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda “Otizm
Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016­2019)
Toplantısı”nın 25­ 26 Mart 2017 (Yol dahil 24­27 Mart 2017) tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­Bu kapsamda yukarıda yazılan eğitim programına, Bakanlık Merkez teşkilatından
eğitim görevlisi ve program yöneticisi olarak katılacak ek (1)' de adı, soyadı ve birimleri
yazılan personelin program süresince görevli olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla
sağlanabilmesi ve harcırahlarının görev yaptıkları birimlerin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi,
­ Söz konusu eğitim programına ek (2) de adı, soyadı ve birimleri yazılan personelin
katılabilmesi, harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi, ­Eğitim programının ek (3) de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi
hususlarını; Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
10/03/2017 Mehmet KARABAY
Müsteşar Yardımcısı V.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(3oC3yT-QU19ld-zPpyVL-UxIpEj-iq1h+JNC) kodunu yazınız.
1
O L U R
13/03/2017
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ Kurum İçi Eğitici ve Program Yöneticisi
2­ Katılımcı Listesi
3­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(3oC3yT-QU19ld-zPpyVL-UxIpEj-iq1h+JNC) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.28920
Konu : Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016­
2019)Toplantısı
13/03/2017
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda “Otizm
Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016­2019)
Toplantısı”nın 25­ 26 Mart 2017 (Yol dahil 24­27 Mart 2017) tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­Bu kapsamda yukarıda yazılan eğitim programına, Bakanlık Merkez teşkilatından
eğitim görevlisi ve program yöneticisi olarak katılacak ek (1)' de adı, soyadı ve birimleri
yazılan personelin program süresince görevli olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla
sağlanabilmesi ve harcırahlarının görev yaptıkları birimlerin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi,
­ Söz konusu eğitim programına ek (2) de adı, soyadı ve birimleri yazılan personelin
katılabilmesi, harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi, ­Eğitim programının ek (3) de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi
hususlarını; Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
10/03/2017 Mehmet KARABAY
Müsteşar Yardımcısı V.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(3oC3yT-QU19ld-zPpyVL-UxIpEj-iq1h+JNC) kodunu yazınız.
1
O L U R
13/03/2017
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ Kurum İçi Eğitici ve Program Yöneticisi
2­ Katılımcı Listesi
3­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(3oC3yT-QU19ld-zPpyVL-UxIpEj-iq1h+JNC) kodunu yazınız.
2
Download