T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.99-E.107854
Konu : Hizmet İçi Eğitim Programı
17/10/2017
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda “Afet ve Acil
Durumlarda Psiko­sosyal Müdahale Becerilerini Arttırlması­3 Hizmet içi Eğitim Programının” 23­25
Ekim 2017 (yol dahil 22­26 Ekim 2017) tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
­Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek (1)' de ad,
soyad, ve kurumları yazılan personelin program tarihlerinde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim
görevlisi olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesi, iş
ve işlemlerinin Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi,
­Eğitim Programına Bakanlık Merkez teşkilatından katılacak ek (2)' de adı geçen personelin
program tarihlerinde (yol dahil 1 gün önce 1 gün sonra) görevli olarak katılabilmesi ve ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi,
­Söz konusu eğitim programına ek (2)’ te adı, soyadı, birimleri bulunan personelin katılması,
­Eğitim programına, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından program yöneticisi olarak katılacak
ek (3)' de adı geçen personelin program süresince (yol dahil 1 gün önce 1 gün sonra) görevli olarak
katılabilmesi ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Eğitim Programının ek (1)’ de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
­Söz konusu eğitime Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından katılan personelin
harcırahlarının (yol, konaklama ve günlük yevmiyelerinin) görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı
Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim. Ali Nazmi UZUN
Daire Başkan V.
Uygun görüşle arz ederim.
13/10/2017 Ayşe KARDAŞ
Müsteşar Yardımcısı V.
O L U R
17/10/2017
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(yLG2Z3-va+fga-iWqyFE-5Cif3r-wK5vjv8M) kodunu yazınız.
Aysel KANDEMİR
Müsteşar
EKLER :
1­ Ders Programı
2­ Katılımcı Listesi
3­ Program Yöneticisi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(yLG2Z3-va+fga-iWqyFE-5Cif3r-wK5vjv8M) kodunu yazınız.
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.99-E.107854
Konu : Hizmet İçi Eğitim Programı
17/10/2017
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda “Afet ve Acil
Durumlarda Psiko­sosyal Müdahale Becerilerini Arttırlması­3 Hizmet içi Eğitim Programının” 23­25
Ekim 2017 (yol dahil 22­26 Ekim 2017) tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
­Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek (1)' de ad,
soyad, ve kurumları yazılan personelin program tarihlerinde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim
görevlisi olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesi, iş
ve işlemlerinin Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi,
­Eğitim Programına Bakanlık Merkez teşkilatından katılacak ek (2)' de adı geçen personelin
program tarihlerinde (yol dahil 1 gün önce 1 gün sonra) görevli olarak katılabilmesi ve ulaşımlarının
uçakla sağlanabilmesi,
­Söz konusu eğitim programına ek (2)’ te adı, soyadı, birimleri bulunan personelin katılması,
­Eğitim programına, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından program yöneticisi olarak katılacak
ek (3)' de adı geçen personelin program süresince (yol dahil 1 gün önce 1 gün sonra) görevli olarak
katılabilmesi ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Eğitim Programının ek (1)’ de yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
­Söz konusu eğitime Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından katılan personelin
harcırahlarının (yol, konaklama ve günlük yevmiyelerinin) görev yaptıkları birimin 2017 Mali Yılı
Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim. Ali Nazmi UZUN
Daire Başkan V.
Uygun görüşle arz ederim.
13/10/2017 Ayşe KARDAŞ
Müsteşar Yardımcısı V.
O L U R
17/10/2017
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(yLG2Z3-va+fga-iWqyFE-5Cif3r-wK5vjv8M) kodunu yazınız.
Aysel KANDEMİR
Müsteşar
EKLER :
1­ Ders Programı
2­ Katılımcı Listesi
3­ Program Yöneticisi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(yLG2Z3-va+fga-iWqyFE-5Cif3r-wK5vjv8M) kodunu yazınız.
Download