Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-41562
Konu : Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi Eğitim Programı
24/03/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 36321 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda, “Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi
Eğitim Programı”nın 28 Mart­01 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya
ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 28 Mart­01 Nisan
2016 (Yol dahil 27 Mart­02 Nisan 2016) tarihlerinde Antalya ili Belek ilçesinde bulunan
Bel Conti Hotel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak
personel iki kişilik odada günlük 85 TL ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi kalacaklar ise 125
TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.), ­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ'ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi, ­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak
yer alan personelin program süresince görevli olarak katılması, ­Eğitim programına, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet
Engin DENİZ’in programda belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi
olarak katılabilmesi, gidiş dönüş ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden
ödenmesi, ­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinden eğitim görevlisi olarak katılacak personelin
gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları
birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi, ­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(Hzrb5W-DIS5uQ-/4NhNv-4BZyte-JOcqtRCo) kodunu yazınız.
1
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
O L U R
24/03/2016
Recep İNCE
Müsteşar V.
EKLER :
1­Katılımcı Listesi
2­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(Hzrb5W-DIS5uQ-/4NhNv-4BZyte-JOcqtRCo) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-41562
Konu : Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi Eğitim Programı
24/03/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 36321 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda, “Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi
Eğitim Programı”nın 28 Mart­01 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya
ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“Aile Eğitim Programı Formatörleri Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 28 Mart­01 Nisan
2016 (Yol dahil 27 Mart­02 Nisan 2016) tarihlerinde Antalya ili Belek ilçesinde bulunan
Bel Conti Hotel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak
personel iki kişilik odada günlük 85 TL ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi kalacaklar ise 125
TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.), ­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ'ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi, ­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak
yer alan personelin program süresince görevli olarak katılması, ­Eğitim programına, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet
Engin DENİZ’in programda belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi
olarak katılabilmesi, gidiş dönüş ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden
ödenmesi, ­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinden eğitim görevlisi olarak katılacak personelin
gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları
birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi, ­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(Hzrb5W-DIS5uQ-/4NhNv-4BZyte-JOcqtRCo) kodunu yazınız.
1
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
O L U R
24/03/2016
Recep İNCE
Müsteşar V.
EKLER :
1­Katılımcı Listesi
2­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(Hzrb5W-DIS5uQ-/4NhNv-4BZyte-JOcqtRCo) kodunu yazınız.
2
Download