Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 19313

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-41569
25/03/2016
Konu : İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik
HİEP
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 19313 sayılı yazılarında
belirtilen talepleri doğrultusunda, “İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görev
Yapan Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 11­15 Nisan 2016
tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görev Yapan Meslek Elemanlarına
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 11­15 Nisan 2016 (Yol dahil 10­16 Nisan 2016)
tarihlerinde Antalya ili Belek ilçesinde bulunan Lykia World Hotel toplantı salonları
kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak personel iki kişilik odada günlük 85 TL
ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi kalacaklar ise 128 TL ödeyerek konaklama
yapabilecektir.),
­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ”ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak yer
alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
­Eğitim programına, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Özgür
ÖNER, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nusret SOYLU
ile Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz ÖZBESLER’in programda belirtilen
tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi olarak katılabilmesi, gidiş dönüş
ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinden eğitim görevlisi olarak katılacak personelin
gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları
birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(xJnMdv-ltKWll-YdjZFb-47luzJ-ujC3ke02) kodunu yazınız.
1
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
O L U R
25/03/2016
Recep İNCE
Müsteşar V.
EKLER :
1­Katılımcı Listesi
2­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(xJnMdv-ltKWll-YdjZFb-47luzJ-ujC3ke02) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-41569
25/03/2016
Konu : İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik
HİEP
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 19313 sayılı yazılarında
belirtilen talepleri doğrultusunda, “İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görev
Yapan Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 11­15 Nisan 2016
tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“İl Müdürlükleri Koruyucu Aile Birimlerinde Görev Yapan Meslek Elemanlarına
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 11­15 Nisan 2016 (Yol dahil 10­16 Nisan 2016)
tarihlerinde Antalya ili Belek ilçesinde bulunan Lykia World Hotel toplantı salonları
kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak personel iki kişilik odada günlük 85 TL
ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi kalacaklar ise 128 TL ödeyerek konaklama
yapabilecektir.),
­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ”ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak yer
alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
­Eğitim programına, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Özgür
ÖNER, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nusret SOYLU
ile Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz ÖZBESLER’in programda belirtilen
tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi olarak katılabilmesi, gidiş dönüş
ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinden eğitim görevlisi olarak katılacak personelin
gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları
birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(xJnMdv-ltKWll-YdjZFb-47luzJ-ujC3ke02) kodunu yazınız.
1
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
O L U R
25/03/2016
Recep İNCE
Müsteşar V.
EKLER :
1­Katılımcı Listesi
2­ Program
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(xJnMdv-ltKWll-YdjZFb-47luzJ-ujC3ke02) kodunu yazınız.
2
Download