Sivil Savunma Servis Görevlileri ve İKOS G

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.115577
Konu : Sivil Savunma Servis Görevlileri ve İKOS Görevlilerine Yönelik HİEP
03/11/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda “Sivil Savunma
Servis Görevlileri ve İKOS Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın
1.grubunun 07­ 12 Kasım 2016,( Yol dahil 06­13 Kasım 2016) 2.grubunun ise 21­26
Kasım 2016 (Yol dahil 20­27 Kasım 2016) tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
­Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek (1)'
de ad, soyadı, unvan ve kurumları yazılan personelin programda belirtilen
tarihlerde eğitim görevlisi olarak katılabilmesi, ­Eğitim programına, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından program yöneticisi olarak
katılacak ek (2)' de adı geçen personelin program süresince görevli olarak katılabilmesi
ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Eğitim Programına Bakanlık Merkez teşkilatından eğitim görevlisi olarak katılacak ek
(2)' de adı geçen personelin programda belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) görevli
olarak katılabilmesi ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Söz konusu eğitim programına ek (3) ve ek (4)’ te adı, soyadı, birimleri bulunan
personelin katılması,
­Eğitim Programının ek (5) ve ek (6)’ da yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
­Söz konusu eğitimlere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından katılan personelin
harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(emVUgn-6WFnr7-ZnaFgi-/3YpV/-ABGQuYBd) kodunu yazınız.
1
01/11/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
03/11/2016
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ Kurum Dışı Eğitim Görevlisi
2­ Kurum İçi Eğitim Görevlisi ve Program Yöneticisi
3­ Katılımcı Listesi 1.Grup
4­ Katılımcı Listesi 2.Grup
5­ Eğitim Konuları 1.Grup
6­ Eğitim Konuları 2.Grup
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(emVUgn-6WFnr7-ZnaFgi-/3YpV/-ABGQuYBd) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-E.115577
Konu : Sivil Savunma Servis Görevlileri ve İKOS Görevlilerine Yönelik HİEP
03/11/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda “Sivil Savunma
Servis Görevlileri ve İKOS Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın
1.grubunun 07­ 12 Kasım 2016,( Yol dahil 06­13 Kasım 2016) 2.grubunun ise 21­26
Kasım 2016 (Yol dahil 20­27 Kasım 2016) tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
­Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek (1)'
de ad, soyadı, unvan ve kurumları yazılan personelin programda belirtilen
tarihlerde eğitim görevlisi olarak katılabilmesi, ­Eğitim programına, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından program yöneticisi olarak
katılacak ek (2)' de adı geçen personelin program süresince görevli olarak katılabilmesi
ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Eğitim Programına Bakanlık Merkez teşkilatından eğitim görevlisi olarak katılacak ek
(2)' de adı geçen personelin programda belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1 gün sonra) görevli
olarak katılabilmesi ve ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
­Söz konusu eğitim programına ek (3) ve ek (4)’ te adı, soyadı, birimleri bulunan
personelin katılması,
­Eğitim Programının ek (5) ve ek (6)’ da yer alan konu başlıklarında düzenlenmesi,
­Söz konusu eğitimlere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından katılan personelin
harcırahlarının görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden karşılanması hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(emVUgn-6WFnr7-ZnaFgi-/3YpV/-ABGQuYBd) kodunu yazınız.
1
01/11/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
03/11/2016
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ Kurum Dışı Eğitim Görevlisi
2­ Kurum İçi Eğitim Görevlisi ve Program Yöneticisi
3­ Katılımcı Listesi 1.Grup
4­ Katılımcı Listesi 2.Grup
5­ Eğitim Konuları 1.Grup
6­ Eğitim Konuları 2.Grup
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(emVUgn-6WFnr7-ZnaFgi-/3YpV/-ABGQuYBd) kodunu yazınız.
2
Download