Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2016 tarih ve

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-56623
Konu : Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik HİEP
03/05/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2016 tarih ve 28390 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda, “Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 16­20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Aydın ili Kuşadası
içesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 16­20 Mayıs
2016 (Yol dahil 15­21 Mayıs 2016) tarihlerinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde bulunan Pine
Bay Holiday Resort Hotel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa
katılacak personel iki kişilik odada günlük 85 TL ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi
kalacaklar ise 125 TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.),
­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ”ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı Elçin ER'in
program boyunca, Çocuk Gelişimci Serap ÖZTÜRK'ün 18­20 Mayıs 2016 (yol dahil 17­21
Mayıs 2016) tarihleri arasında eğitim programına görevli olarak katılması, gidiş­dönüş
ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali
Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi, ­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak
yer alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
­Eğitim programına, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı
bünyesinde görev yapan Araştırmacı Hasan DİKYUVA’nın 16­20 Mayıs 2016 tarihlerinde
(1 gün önce 1 gün sonra),Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde görevli
Araştırma Görevlisi Bahtiyar MAKAROĞLU’nun programda belirtilen tarihlerde (1 gün
önce 1 gün sonra),Hamburg’da telefon tercümanlığı konusunda çalışma yapan Dr. Okan
KUBUŞ’un 16­20 Mayıs 2016 tarihlerinde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi olarak
katılabilmesi, Ankara ilinden katılacak olan eğitim görevlilerinin Ankara­İzmir,
Hamburg’dan katılacak olan Dr. Okan KUBUŞ’un Hamburg­İzmir gidiş dönüş ulaşımlarının
uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali
Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(2QABBc-RpZwH0-EfEz1u-37DBOz-H1UpDNtx) kodunu yazınız.
1
Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından eğitim görevlisi olarak katılacak ekli programda
belirtilen personelin gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin
görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
03/05/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
03/05/2016
Ayşe KARDAŞ
Müsteşar V.
EKLER :
1­Eğitim Programı 2­İsim Listesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(2QABBc-RpZwH0-EfEz1u-37DBOz-H1UpDNtx) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.07.09-56623
Konu : Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik HİEP
03/05/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2016 tarih ve 28390 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda, “Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 16­20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Aydın ili Kuşadası
içesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
­“Türk İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 16­20 Mayıs
2016 (Yol dahil 15­21 Mayıs 2016) tarihlerinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde bulunan Pine
Bay Holiday Resort Hotel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa
katılacak personel iki kişilik odada günlük 85 TL ödeyerek, iki kişilik odada tek kişi
kalacaklar ise 125 TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.),
­Eğitim programında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Haldun
ÖZTAŞ”ın program yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı Elçin ER'in
program boyunca, Çocuk Gelişimci Serap ÖZTÜRK'ün 18­20 Mayıs 2016 (yol dahil 17­21
Mayıs 2016) tarihleri arasında eğitim programına görevli olarak katılması, gidiş­dönüş
ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali
Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi, ­Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli programda eğitim görevlisi olarak
yer alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
­Eğitim programına, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı
bünyesinde görev yapan Araştırmacı Hasan DİKYUVA’nın 16­20 Mayıs 2016 tarihlerinde
(1 gün önce 1 gün sonra),Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde görevli
Araştırma Görevlisi Bahtiyar MAKAROĞLU’nun programda belirtilen tarihlerde (1 gün
önce 1 gün sonra),Hamburg’da telefon tercümanlığı konusunda çalışma yapan Dr. Okan
KUBUŞ’un 16­20 Mayıs 2016 tarihlerinde (1 gün önce 1 gün sonra) eğitim görevlisi olarak
katılabilmesi, Ankara ilinden katılacak olan eğitim görevlilerinin Ankara­İzmir,
Hamburg’dan katılacak olan Dr. Okan KUBUŞ’un Hamburg­İzmir gidiş dönüş ulaşımlarının
uçakla yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali
Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­ Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ile
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(2QABBc-RpZwH0-EfEz1u-37DBOz-H1UpDNtx) kodunu yazınız.
1
Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından eğitim görevlisi olarak katılacak ekli programda
belirtilen personelin gidiş­dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi ve ulaşım giderlerinin
görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili kaleminden ödenmesi,
­Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi, ­Eğitim Programına, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama,
yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2016 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
kaleminden avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
03/05/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
03/05/2016
Ayşe KARDAŞ
Müsteşar V.
EKLER :
1­Eğitim Programı 2­İsim Listesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(2QABBc-RpZwH0-EfEz1u-37DBOz-H1UpDNtx) kodunu yazınız.
2
Download