472 XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 BKP45

advertisement
XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
BKP45
RİSİNOLEİK ASİTİN İMMOBİLİZE PAKREATİK LİPAZ KATALİZÖRLÜĞÜNDE
HİNT YAĞINDAN ELDE EDİLMESİ
Hakkı Mevlüt Özcan, Ayten Sağıroğlu
Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü22030 Edirne
Hint yağı; Euphorbiaceae familyasının Ricinnus communis L. türü hint yağı bitkisi
tohumlarından elde edilir (1). Yağın trigliserid kapsamında, yaklaşık olarak % 90 oranında
risinoleik asit-gliserol esteri bulunmaktadır (2). Risinoleik asit 12. karbonunda hidroksil grubu
taşıyan, 9-10. karbonları arasında çift bağ bulunduran 18 karbonlu bir yağ asididir (3).
Risinoleik asit; başlıca boyaların dağıtılmasında yardımcı çözücü olarak, motor koruyucu
yağı, sabun, şampuan, parfüm, plastik, vernik üretiminde, gebeliği önleyici jel yapımında ve
kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır (4).
OH
OH
O
ricinoleic acid
Bu çalışmada hint yağından enzimatik hidroliz yoluyla risinoleik asit üretimi için sığır
pankreatik lipazı inorganik inert bir destek olan Celit üzerine adsorbsiyon metoduyla
immobilize edildi. Risinoleik asit elde edilmesi reaksiyonu için immobilize sığır pankreatik
lipazı ile katalitik karakterizasyon çalışmaları yapıldı. Deneysel çalışmalar; sıcaklık, pH,
reaksiyon zamanı ve enzim substrat oranı değiştirilerek gerçekleştirildi. Maksimum
aktiviteye; 50oC sıcaklıkta, pH: 8’de, 15 dk. reaksiyon süresinde ulaşıldı. Enzim aktivitesi
optimum şartlarda 19 U\mg.saat olarak belirlendi. İmmobilize enzimin hidroliz reaksiyonu
için kinetik sabitleri optimize şartlarda Km: 6.49 10-5, Vmax: 17.4 olarak hesaplandı.
Kaynaklar
1. Piazza, G.J. and Farrell H.M, 1991 Biotechlonology Letters, 13, 3, 179-184.
2. Goto, M., Hatanaka, C., Harguchi,T, 2000 Kagaku Kagaku Ronbusnshu, 26, 3, 402-405.
3. Castro H.F., Oliviera P.C., Soares C.M.F., Zanin G.M.1999, JAOCS 76,1, 147-152 .
4. Sharon, C., Nakazato, M., Ogawa, H.I., Kato, Y., 1998 Journal of Industrial Microbiology
and Biotechnology 21, 292-295.
472
Download