TBMM B : 38 28 . 11 . 1989 O : 1 3. Altın Tavuk

advertisement
T.B.M.M.
3.
4.
5.
6.
B : 38
28 . 11 . 1989
O:1
Altın Tavuk-Tarım İşletmeleri,
Koçullu Tavukçuluk Anonim Şirketi,
TAM Sigorta Memur ve Hizmetlileri Sandığı Vakfı,
HÜR-tŞ Tarım İşletmeleri,
Ayrıca, Hürriyet Vakfı.
1983 yılında Basın Yasasındaki değişiklikle yabancı sermaye ve uluslararası tekellerin ba­
sın hayatımıza girişiyle başlayan bu olaydan sonra, gazetede yüzde 33, -bu, pek tekelleşme sa­
yılmıyor Hükümet tarafından- dergide yüzde 85'e sahip olan "Asil Nadir Grubu" diye adlan­
dırılan bir grup ortaya çıktı.
1989 yılında, Asil Nadir Grubuna baktığımızda, bunun, çok büyük bir gelişme ve önemli
bir atak yaptığını görüyoruz.
Basın alanında :
Günaydın Gazetesi ile VEB OFSET Grubu, Ulus, Sakarya, Yeni Meram ve ardından Gü­
neş Gazetecilik'e bağlı olan Gür Holding.
Ercan Arıklı'dan satın alınan Nokta, Ekonomik Panorama, Gelişim Spor, Bando, Ev Ka­
dını, Kadınca, Erkekçe, Marıe Claire, Mimarlık (Turist, Pasaport), Beyaz Dizi ve Hıbır.
Tekelleşme dışındaki faaliyet alanlarına baktığımızda, -bu tekelleşme sayılmıyor, ama ulus­
lararası tekelleşme, ne yazıkki dünyada basına da böyle girmiştir- Asil Nadir'in Türkiye'deki
faaliyetleri :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vestel Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi,
Vestel Elektronik Gereçler Ticaret Limited Şirketi,
Vestel Goldstar Anonim Şirketi,
Ulusal Gemi Sanayii,
A-N Graphics Anonim Şirketi,
MEYNA Anonim Şirketi,
ZINIPAK Paketleme Anonim Şirketi,
Voyager Turizm Tesisleri,
Astelsan Anonim Şirketi (Elektronik),
tmpeybank,
Meysin Anonim Şirketi,
Kaynak Gıda Anonim Şirketi,
Copetronic-Taıwan Hong-Kong USA (Elektronik),
Nadir Dış Ticaret,
Su ve Şişeleme Sanayii Anonim Şirketi.
Asil Nadir Grubunun Kıbrıs yatırımları da bu düzeyde :
1.
2.
3.
4.
5.
"Sunzest Trading,
Safe Company Limited,
Travelos Limited Şirketi,
özarı Ticaret Limited,
A-N Kıbrıs Limited,
— 180 —
Download