seda çalışkaner (gezginci)

advertisement
SEDA ÇALIŞKANER (GEZGİNCİ)
AVUKAT
KAMBER GEZGİNCİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
__________________________________________________________________________________________
TÜRK TİCARET KANUNU- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
OCAK 2016 (No: 46)
Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu ayki bülten ile
Türk Ticaret Kanununun ve GVK’nın pay devrine dair olarak anonim ve limited şirketlere
ilişkin düzenlemeleri hakkında özet bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anonim Şirketlere İlişkin Düzenlemeler
Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. Maddesi uyarınca İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç,
menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artışı kazancı olarak
kabul edilmektedir.
Anonim şirketler açısından hisse senedi basılmış olması ya da ilmuhaber bastırılması halinde
hissenin bu tarihlerden itibaren iki yıl süre ile elde tutulmuş olması durumunda hisse
devrinden kaynaklanan değer artışı kazancı gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Hisse
senedi düzenlenmemiş ya da İlmuhaber bastırılmamış olması halinde ise iki yıllık sürenin
işlemeyeceği kabul edilmektedir.
Bu çerçevede gerekli şartların yerine getirilmesi koşulu ile anonim ortaklıkların hisse devrinde
değer artışı kazancından kaynaklanan gelir vergisi ödemeyeceği görülmektedir.
Anonim ortaklık hisse devirlerinin noterden yapılma şartı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede
noter harç vb. yükümlülükler de bulunmamaktadır.
Limited Şirketlere İlişkin Düzenlemeler
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Limited şirketler de pay senedi çıkarabilmektedirler. Ne var ki
Limited şirketlerin hisse devirlerinin noter huzurunda yapılması söz konusu pay senetlerinin
menkul kıymet olarak değerlendirmesine imkan tanımamaktadır. Bu çerçevede Limited
şirketlerde hisseler iki yıl ve daha uzun bir süre elde tutulmuş olsa ve pay senedi
düzenlenmiş olsa bile hisse devri gelir vergisine tabidir.
Saygılarımızla,
YMM Kamber Gezginci
[email protected]
[email protected]
Av.Seda Çalışkaner(Gezginci)
[email protected]
[email protected]
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b yer alan
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.
Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merk. 36. Ada C Plaza Kat:6 No:50 Bağcılar-IST.
Tel:(0212) 659 76 57 Fax:(0212) 659 47 76 Gsm:0533 647 58 14
www.kambergezginci.com.tr
Download