Bülten Ocak 2016 Hisse Devri

advertisement
DENIZ
HUKUK BÜROSU
BÜLTEN
TÜRK TİCARET KANUNU- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
OCAK 2016 (No: 46)
Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu ayki bülten ile Türk Ticaret
Kanununun ve GVK’nın pay devrine dair olarak anonim ve limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri
hakkında özet bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anonim Şirketlere İlişkin Düzenlemeler
Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. Maddesi uyarınca İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef
kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin
elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artışı kazancı olarak kabul edilmektedir.
Anonim şirketler açısından hisse senedi basılmış olması ya da ilmuhaber bastırılması halinde hissenin bu
tarihlerden itibaren iki yıl süre ile elde tutulmuş olması durumunda hisse devrinden kaynaklanan değer
artışı kazancı gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Hisse senedi düzenlenmemiş ya da İlmuhaber
bastırılmamış olması halinde ise iki yıllık sürenin işlemeyeceği kabul edilmektedir.
Bu çerçevede gerekli şartların yerine getirilmesi koşulu ile anonim ortaklıkların hisse devrinde değer
artışı kazancından kaynaklanan gelir vergisi ödemeyeceği görülmektedir.
Anonim ortaklık hisse devirlerinin noterden yapılma şartı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede noter
harç vb. yükümlülükler de bulunmamaktadır.
Limited Şirketlere İlişkin Düzenlemeler
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Limited şirketler de pay senedi çıkarabilmektedirler. Ne var ki Limited
şirketlerin hisse devirlerinin noter huzurunda yapılması söz konusu pay senetlerinin menkul kıymet
olarak değerlendirmesine imkan tanımamaktadır. Bu çerçevede Limited şirketlerde hisseler iki yıl ve
daha uzun bir süre elde tutulmuş olsa ve pay senedi düzenlenmiş olsa bile hisse devri gelir vergisine
tabidir.
Saygılarımızla,
Av. Seda Çalışkaner
[email protected]
[email protected]
Av. Bahadır Çalışkaner
[email protected]
[email protected]
Bültende yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı gütmemektedir. Bültende yer
alan açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. Bülten içeriği nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle
birlikte bülten okuyucularının her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.
Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Kemal Sunal Cad. Atrium İş Merkezi No:410 Başakşehir -IST.
Tel: (0212) 567 11 18 Fax: (0212) 567 11 17 Gsm: 0555 311 99 14-15
www.caliskaner.av.tr
Download