Senkop Şikayeti ile Başvuran Karaciğer Kist Hidatiği: Olgu Sunumu

advertisement
İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Diğer
P-154
Senkop Şikayeti ile Başvuran Karaciğer Kist
Hidatiği: Olgu Sunumu
Fatih TEMOÇİN
Ç 1, Vahit DEMİR2, Gamze KALIN1, Tamer Sami PELİTLİ1
1
2
Yozgat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat
Yozgat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Yozgat
Soru(n)
Kist hidatiğe yaklaşım.
Olay/Olgu
Yirmi iki yaşında kadın hasta, yaklaşık 1 aydır olan çabuk yorulma ve halsizlik şikayetlerine bayılma eklenmesi
üzerine dahiliye kliniğine başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde kan beyaz küresi ve hemoglobini normal saptanıyor. Kan biyokimyasında özellik saptanmıyor. Hasta senkop etyolojisi araştırılmak üzere nöroloji kliniğine
başvuruyor. Yapılan nörolojik muayenesi normal olan hastanın beyin görüntülemesi normal saptanıyor. Hasta
kardiyoloji kliniğine yönlendiriliyor. Yapılan muayenesinde arteriyel tansiyonu: 120/65 mmHg, kalp hızı: 76/
dakika saptanıyor. Hastaya ekokardiyografi yapılıyor ve sağ kalbe bası yapan kistik bir görünüm saptanıyor.
Hastaya toraks tomografi ve batın ultrasonografi planlanıyor. Toraks tomografisinde akciğer parankimi, plevral yüzeyler normal olarak saptanıyor. Kesitlere giren karaciğer sol lobda 93 x 56 mm boyutlarında diyaframı
yukarı doğru iten kistik görünüm saptanıyor. Batın ultrasonografisinde karaciğer sol lob medial segmentte 97 x
64 mm boyutlarında kist hidatikle uyumlu görünüm saptanıyor. Hasta infeksiyon hastalıkları ve genel cerrahi
kliniğine danışılıyor. Hastaya tarafımızca ekinokok aglütinasyonu isteniyor ve 1/320 titrede pozitif saptanıyor.
Hastaya karaciğer kist hidatiği tanısı koyuluyor.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Albendazon 2 x 400 mg tablet tedavisi başlanıyor. Tedavinin 2. ayında genel cerrahi tarafından kist eksizyonu
yapılan hastanın şikayetleri geriliyor. Albendazol tedavisi üç aya tamamlanarak kesiliyor.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Karaciğer kist hidatikleri tedavisinde temel prensipler, hastalığa sebep olan parazitin ara konak formunun öldürülmesi ve/veya vücuttan uzaklaştırılması, kistin yol açabileceği komplikasyonların önlenmesi, boşaltılması ve
sorunsuz kapanmasının sağlanmasıdır. İdeal tedavi hem hastalığın iyileştirilmesini tam olarak sağlamalı, hem
de morbidite; mortalitesi minimal olmalıdır. Güncel olarak karaciğer hidatik kistleri tedavisinde medikal tedavi
vazgeçilmezdir. Yalnız başına veya diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır.
Son yıllarda yaygınlaşan medikal tedavi, perkütan drenaj gibi seçeneklere karşın; hastalığın yol açtığı organ
yıkımı ve tehlikeli komplikasyonları (plevraya veya safra yollarına açılma, rüptür, kanama, akciğer; mide; duodenum; ince ve kalın bağırsaklar; büyük damarlar; medulla spinalise fistülleşme, infekte olma; apseleşme gibi)
nedeniyle hidatik kistlerin temel tedavisi cerrahidir.
Olgumuzda da büyük boyutlara ulaşan kistin kalbe ve büyük damarlara bası yapması ciddi bir komplikasyon
olarak görülmüştür. Medikal ve cerrahi tedavi bir arada planlanmış ve başarılı sonuç alınmıştır.
İNFEKSİYON DÜNYASI ■
195
9
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards