böbrek kisti-2014-06-18

advertisement
BÖBREK KİSTLERİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ
Böbrek kistleri toplumda çok sık karşılaşılan hastalıklardır, ama ne mutlu ki
çoğunluğu iyi huyludur. Kist içi sıvı dolu keseyi tarif eder. Kitlenin eşlik
etmediği kistler neredeyse her zaman iyi huyludur. Çoğu kist herhangi bir
şikayete veya hastalığa neden olmadığı için herhangi bir tedavi gerektirmez .
Sadece ağrı, hipertansiyon, enfeksiyon veya idrar yolu tıkanıklığına neden
olan kistler tedavi edilmektedir.
Tedavi kimlere uygulanır?
Ağrısı olan hastalara renal kapsül gerilmesi, toplayıcı sistemde tıkanma
(%2,5-16)
Hipertansiyonu olan hastalara kist basısına ikincil hiperreninemi
Yan ağrısına neden olan büyük sol
böbrek kisti
Tedavi sonrasında, 6 aylık kontrol
BT’de ok ile gösterilen kistin
tamamen kaybolduğu görülüyor
Enfeksiyon (%2,5) gelişen hastalara
Tedavi nasıl yapılır?
İdrar yolu tıkanıklığı oluşan hastalara
Tedavi öncesinde kanser olmadığı araştırılmalıdır
Böbrek kanserlerinin (RCC’lerin) %4’ünün kistik olduğu unutulmamalıdır.
US ve BT’nin birlikte kullanılmasının basit kistleri kistik malignitelerden ayırt
etmedeki doğruluğu %90’nın üzerindedir.
Girişimsel tedavi ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde uygulanır. İşlemin her
basamağı ultrason ve floroskopi ile görülerek yapıldığından komplikasyon
riski çok düşüktür.
Tüm girişimsel işlemlerde olduğu üzere giriş bölgesi uyuşturulur ve damardan
hastayı rahatlatıcı ilaçlar verilerek hastaların hemen hiç acı çekmemesi
sağlanır.
İnce bir iğne ile kistin içine girilir ve bir miktar kist sıvısı boşaltılır.
Kist içine ilaçlar verilir. Alkol kist içersinde 15-20 dak bekletilir bu sırada hasta
kistin tüm duvarlarının alkol ile temas etmesi için hastaya pozisyon verilir.
Sonrasında kistin içindeki sıvı tamamen boşaltılır. Bazı durumlarda kateter
dediğimiz özel bir malzeme takılması gerekebilir.
Ultrasonda her iki böbrekte büyük kistler görülmekte
Tedavi yöntemi
Kistlerin basit aspirasyonu güvenli bir işlemdir, komplikasyonlar nadirdir.
Kistin Sklerotik Tedavisi: Skleroz sadece aspirasyon iğnesi ile yapılabilir
bazen kateter takılması gerekebilir.
Böbrekte ki büyük kistlere iğne ile giriliyor ve ilaç veriliyor
Tedaviden hemen sonra çekilen tomografide böbrek kistlerinin tamamen boşaldığı görülüyor
Prof. Dr. Ertuğrul MAVİLİ
Radyoloji Kliniği
Takipde Ultrasonda kistin iyice küçüldüğü görülüyor
Download