[EP-240] KİST HİDATİK NEDENİYLE CERRAHİ UYGULANAN

advertisement
[EP-240]
KİST HİDATİK NEDENİYLE CERRAHİ UYGULANAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
Serhat Yalçınkaya1, Ahmet Hakan Vural2, Osman Tiryakioğlu2, Şenol Yavuz3, Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu2
1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Bursa
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Bursa
3
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,Bursa
2
Kist hidatiğin temel tedavisi cerrahidir. Hastalığın yerleştiği bölgeye göre torakotomiyle, torakotomi
ve frenotomiyle veya median sternotomiyle kistotomi ve kapitonaj uygulanabilir. Hastanemizin
Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniklerinde kist hidatik nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların özelliklerini inceleyen bir arşiv çalışması gerçekleştirdik.
Hastanemizde son 10 yıl içinde toplam 29 hasta kist hidatik nedeniyle cerrahi olarak tedavi edildi.
Hastaların 11 i erkek (%38) ve 18 i kadındı (%62). Ortalama yaş 35,1±14,9 yıl olarak hesaplandı
(9-61). Hastaların 20 sinde (%69) akciğerde, 3 ünde (%10,3) kalpte, 2 sinde (%6,9) sağ akciğer
ve karaciğerde, 2 sinde (%6,9) karaciğerde ve kalan 2 sinde (%6,9) mediyastende kist hidatik
tespit edildi. Tespit edilen hastalık nedeniyle 20 hastaya (%69) torakotomi, 4 hastaya sağ torakotomi ve frenotomi, 4 hastaya (%13.8) median sternotomi ile kistotomi ve kapitonaj uygulanırken
kalp yerleşimli kisti hidatik olan bir hastaya (%3.4) median sternotomi ile eksplorasyon uygulandı.
Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 7.1±3.4 gün olarak hesaplandı (2-21). Hidatik kist cerrahisinde temel amaç sağlam dokunun mümkün olduğunca çok korunması, kistin membranıyla
beraber tamamen çıkarılması ve kalan boşluğun kapatılmasıdır. Bu amaçla en çok tercih edilen
yöntem kistotomi ve kapitonajdır.
360
Download