(nüfus idaresinde çalışmakta). Baş ağrı

advertisement
(Hipertansiyon Olgusu)
TEVFİK GERGİN
Tevfik Bey 47 yaşında bir devlet memuru (nüfus
idaresinde çalışmakta). Baş ağrısı şikayetleriyle gittiği
nöroloji polikliniğinden Kardiyoloji konsültasyonu isteniyor ve
tansiyonu yarım saat arayla yapılan ölçümlerde sırasıyla 152 /
98, 150 / 95, 150 / 94 mmHg; 3 gün üstüste yapılan
ölçümlerde ise tansiyon ortalama 149 / 96 mmHg olarak
saptanıyor.
Aile hikayesinde de kardiyovasküler problemleri olan
akrabaları bulunmakta. 27 yıldır 1,5 paket/gün sigara
kullandığını ifade ediyor. Hasta 65 kg. Hastada sekonder
organ hasarı bulguları yok.
Hastanın problemini tanımlayınız ve K-İlaçlarınızı
belirleyiniz…
(Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olgusu)
MÜMTAZ SÜZER
69 yaşında erkek, emekli matematik öğretmeni. Son bir
aydır, bir çok kez tekrarlayan, fizik etkinlik ile başlayan,
durunca geçen, boğucu-sıkıştırıcı tarzda göğüs ağrısı
şikayetiyle polikliniğinize geliyor.
Tansiyonu yarım saat arayla yapılan ölçümlerde sırasıyla
156 / 98, 152 / 95 mmHg olarak saptanıyor. EKG’de sol
ventrikül hipertrofisiyle uyumlu değişiklikler izleniyor. BMI:
32 kg/m2. 47 yıl süreyle günde 1,5 paket sigara kullandığını
belirten hastanın ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan
bireyler var.
Hastanın problemini tanımlayınız ve K-İlaçlarınızı
belirleyiniz...
Download