ihracat : Kimya sektörü ihracat tahminleri Tablo 2 de

advertisement
— 341 —
(2) ihracat :
Kimya sektörü ihracat tahminleri Tablo 2 de gösterilmiştir.
Genel ihracatta çok az payı bulunan kimya sektörü, ihraç malları bakımından geleneksel mallar ve
yeni imkânlar olarak iki grupta toplanabilir.
Geleneksel mallar :
Gülyağı ve valeks gibi gelişme imkânı sınırlı olan geleneksel ihraç mallarının bu durumu, pazarla­
ma organizasyonları ve kalite düzeltme tedbirleri ile bir ölçüde iyileştirilebilir.
Yeni imkânlar :
1967 yılında başlaması plânlanan boraks ve borik asit ihracında Türkiye'nin özellikle Avrupa
pazarında önemli bir avantajı mevcuttur. Bor cevherlerinin mamul hale getirilerek ihraç imkânı, ge­
rekli pazarlama düzeni kurulabildiği takdirde yeni kapasitelerin kurulması ve Tabloda gösterilen de­
ğerlerin üstüne çıkılması yolunu açabilir.
Tıbbi'hazır ilâçlar ve tarım mücadele preparatlarmda önemli bir ihraç potansiyeli bulunmaktadır.
Bu imkân harekete geçirilebildiği takdirde Tablo 2 de gösterilen değerlerin kolaylıkla aşılması müm­
kündür.
1965 fiyatları
Tablo 2 : ihracat tahminleri.
(Milyon Tl.)
Mal grupları
Valeks
Meyan ekstraktı
Gülyağı
İlâçlar
Boraks
Borik asit
Diğer maddeler
Toplam
1962
1967
I. Plân
yıllık
% artış
(D
(2)
(3)
5,6
6,4
3,5
—
—
—
7,3
22,8
1972
Endeks
1972
1967-100
II. Plân
yıllık
% artış
(4)
(5)
(6)
4,3 6,2 —
4,7
4,0
3,0
1,5
11,3
5,4
0,6
6,3
—
—
—
9,2
3,8
6,8
6,2
20,0
20,0
39,0
14,2
88
109
132
500
667'
2 600
126
35,0
9,0
110,0
314
-
2,5
1,8
5,7
38,0
46,2
91,9
4,8
25,7
b. Üretim ve İthalât :
Türkiye kimya sanayii İkinci Beş Yıllık Plân dönemindeki gelişme yönü ile bir ithalât ikamesi
sanayii olacaktır. Hızla artan kimyasal ürünler talebinin ithalât yerine üretimle karşılanması, it­
halâtı ekonomik kapasiteler kurmaya elverişli duruma gelecek malların yerli üretimi plânlanmakıadır. İthalâtın yerini alan üretimlerle kimya sanayii dış ticaret açığının azaltılması imkânlarında
önemli bir yere sahiptir. 1967 yılma göre 1972 de üretimin yüzde 161 gelişmesi planlanırken itha­
lâtın en çok yüzde 21 artması öngörülmüştür. 1968 - 1972 döneminde üretim gelişmesi ve ithalât,
esas itibariyle, hammadde ve ara malı niteliğindeki kimyasal maddelerde olacaktır.
(1) üretim :
1967 yılında 2 milyar 220 milyon lira olduğu tahmin edilen kimya sektörü toplam üretim değeri­
nin 1972 yılında 5 milyar 800 milyon liraya çıkacağı tahmin edilmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards